מ"ג משלי כח ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נוֹצֵר תּוֹרָה בֵּן מֵבִין וְרֹעֶה זוֹלְלִים יַכְלִים אָבִיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נוֹצֵ֣ר תּ֭וֹרָה בֵּ֣ן מֵבִ֑ין
  וְרֹעֶ֥ה ז֝וֹלְלִ֗ים יַכְלִ֥ים אָבִֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורועה זוללים" - מחבר לו זוללים והוא ל' רעים

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"נוצר תורה". הנה מי שישמור התורה הוא בן מבין כי היא תגיעהו אל השלימות במוסר ובדעה אך מי שיעזוב את התורה ויתחבר עם הזוללים להמשך אל תאות החומר הנה הוא יהיה כסיל אשר יכלים אביו לרוע פעולותיו ר"ל שמחרפיו יכלימוהו בזכרם לו מומי פעולות בנו ועניניו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"נוצר תורה בן מבין, הבן מבין" אינו הולך אחר הזוללות והתאוות, כי "נוצר תורה" שחוסמת תאוותיו, אבל הבן סורר מדרכי התורה "מתחבר עם הזוללים", והוא "יכלים אביו" שהולידו, כי טוב שלא בא לעולם, והתורה העידה על סופו שסופו ללסטם את הבריות:


ביאור המילות

"ורעה". מתחבר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נוצר" - השומר את התורה, יאמרו עליו שהוא בנו של איש מבין, ובעבור הבינה הזהיר את בנו לשמור התורה, אם-כן מכבד את אביו במעשיו.

אבל המחבר עצמו לזוללים לרדוף אחר התאוה ויעזוב בזה את התורה, הנה בזה יכלים את אביו, כי יאמרו הבריות: אביו היה סכל ולא למדו מעולם דעת התורה.

מצודת ציון

"ורועה" - ענין חבור וריעות.

"זוללים" - מרבים באכילה.

<< · מ"ג משלי · כח · ז · >>