<< · מ"ג משלי · כב · טו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִוֶּלֶת קְשׁוּרָה בְלֶב נָעַר שֵׁבֶט מוּסָר יַרְחִיקֶנָּה מִמֶּנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִ֭וֶּלֶת קְשׁוּרָ֣ה בְלֶב־נָ֑עַר
  שֵׁ֥בֶט מ֝וּסָ֗ר יַרְחִיקֶ֥נָּה מִמֶּֽנּוּ׃


רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולת קשורה בלב נער". בלב הנער קשורה אולת בהתחלה ענינו כי מפני היותו נבהל ונחפז לעשות מה שיחפוץ לא ידרוך בעניניו בסבות הנאותות ולא יתיישב להתבונן מה שראוי לעשות ומה שראוי שיתרחק ממנו אך שבט מוסר ירחיק מהנער האולת הזאת ולזה ראוי לאדם ליסר בנו בתחלת ענינו כי אז יוכל להקנותו מוסר:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אולת קשורה" - דבוק הוא במעשה האיולת כאלו קשורה בלבו; אבל שבט המייסר ירחיק ממנו את האיולת.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולת קשורה בלב נער", האולת היא הספיקות שיסופק על דרכי החכמה ויחלוק עליהם, אומר שהגם כשתהיה האולת אצל הגדול בשנים יעשה שורש במעמקי לבבו וא"א להפרידו ממנו, כמ"ש אויל ינאץ מוסר אביו, אם תכתוש את האויל וגו', אבל בלב נער עדיין לא מצאה האולת שורש במעמקי לבבו בפנים, רק היא קשורה בלבו, כקושר דבר אל דבר על ידי חוט או משיחה, שאם ינתק החוט הקושר אותם יסור הקשר, כן האולת הוא אצלו דבר חיצוני, רק קשורה בו, ועל ידי "שבט מוסר ירחיקנה ממנו":

ביאור המילות

"אולת". כבר התבאר שאולת היא הספק שיסופק בכל דבר חכמה:
 

<< · מ"ג משלי · כב · טו · >>