<< · מ"ג משלי · כא · יד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַתָּן בַּסֵּתֶר יִכְפֶּה אָף וְשֹׁחַד בַּחֵק חֵמָה עַזָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַתָּ֣ן בַּ֭סֵּתֶר יִכְפֶּה־אָ֑ף
  וְשֹׁ֥חַד בַּ֝חֵ֗ק חֵמָ֥ה עַזָּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתן בסתר" - צדקה "ושוחד בחק" - אף זו צדקה יכפה אף חמה עזה

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתן בסתר". הנה המתן שיתן האדם בסתר למי שיכעס עליו מכניע האף והחמה אשר לו עליו והשחד שינתן בחיק ר"ל בסתר יכפה חמה עזה ויכניעה:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יכפה" - ענין כסוי, ובדברי רז"ל (שבת פח.): "כפה עליהם הר כגיגית". 

מצודת דוד

"מתן" - הנותן מתן בסתר למי שחרה אפו בו, הנה המתן הזה יכסה את האף ולא יהיה נראה עוד.

"ושוחד בחק" - הנותן שוחד בחיק, ר"ל בהסתר, אז יכפה בזה חמה עזה וחזקה; וכפל הדבר במילים שונות.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתן בסתר יכפה אף ושוחד בחיק חמה עזה", יאמר שהמעות הניתן בסתר לפעמים הוא לטובה ולפעמים הוא לרע, שאם הוא "מתן בסתר", שמתן מציין המתנה שנותנים שלא עבור דבר, כמו המעות שנותנים לעני, או המתן שנותנים לשרים ולעשירים, זה "יכפה אף" שמתן הצדקה יכפה אף שלמעלה, ומתן לשופט ולשר יכפה אף שלמטה. אבל המעות שנותנים בסתר לפעול על ידי עוות הדין והטיית המשפט, שזה נקרא "שוחד" שנותנים "בחיק" השופט, זה יעורר "חמה עזה", אם למעלה, אם למטה בהודע הדבר למלך הארץ:

ביאור המילות

"מתן, שחד". השוחד עקר הנחתו ע"מ שנותנים לדיין לעוות הדין, "אף, חמה", התבאר (ט"ו א') שאף הוא החיצון והחמה היא הפנימית והיא קשה מאף:
 

<< · מ"ג משלי · כא · יד · >>