<< · מ"ג משלי · יט · כו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְשַׁדֶּד אָב יַבְרִיחַ אֵם בֵּן מֵבִישׁ וּמַחְפִּיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְֽשַׁדֶּד־אָ֭ב יַבְרִ֣יחַ אֵ֑ם
  בֵּ֗֝ן מֵבִ֥ישׁ וּמַחְפִּֽיר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משדד אב יבריח אם" - מבריח אם "בן מביש ומחפיר" - דרכיו ע"י שראתה שרה את בן הגר המצרית משחק לעבודת גלולים וגילוי עריות גרם זה שנשתלחה אמו וירע הדבר מאד בעיני אברהם (בראשית כא)

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משדד אב". הנה, הבן שהוא מביש ומחפיר הוריו, לרוע מנהגיו ורדיפתו אל התאוות, הוא סיבה שישודדו שודדים אביו כדי שיחלק מהשלל עמם, או אולי לווה מהם ויבאו להפרע מהאב, ולזאת הסבה בעינה יבריח האם, ולזה ראוי לאב ולאם שייסרוהו בקטנותו, שלא יבואם ממנו זה ההפסד.  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משדד" - מלשון שדידה וגזלה.

"ומחפיר" - ענין בושה. 

מצודת דוד

"משדד אב וגו'" - הבן שהוא מביש ומחפיר פני אביו, גורם שאביו מגרש לאמו על אשר הדריכתו בדרך הזה, ובע"כ יבזבז נכסיו לתת לה כתובתה, והרי הבן ההוא גוזל את אביו דמי הכתובה ומבריח את אמו ממנו.