מ"ג משלי יח ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שִׂפְתֵי כְסִיל יָבֹאוּ בְרִיב וּפִיו לְמַהֲלֻמוֹת יִקְרָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שִׂפְתֵ֣י כְ֭סִיל יָבֹ֣אוּ בְרִ֑יב
  וּ֝פִ֗יו לְֽמַהֲלֻמ֥וֹת יִקְרָֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפתי כסיל יבואו בריב" - כל דבריו באים בלשון תגרה

"ופיו למהלומות יקרא" - קורא ליסורין להביאם עליו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

שפתי כסיל יבאו בריב - ובמחלוקת כי אינו מדבר כי אם דברי קנטורין ופיו יקרא למהלומות והכאות חזקות שוברות את האדם.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שפתי כסיל יבואו בריב ופיו למהלומות יקרא", השפתים הם ידברו דבור החיצוני, והפה ידבר דבור הפנימי בחכמה, והכסיל כשישאל השאלה הזאת בשפתיו החיצונים כבר יבוא בריב נגד ההשגחה, וכשידבר בפיו ולפי עומק החכמה, יתגבר בריב עד להכאות ולמהלומות, וירצה לברר מזה שההנהגה היא נגד חקי החכמה:


ביאור המילות

(ו-ז) "שפתים, פה", כבר התבאר (למעלה י') שהשפתים מורים הדבור החיצוני ופיו הוא הדבור הפנימי, וע"כ מוסיף בפיו מהלומות, ומחתה על ריב ומוקש של השפתיים ומבואר בכל הספר שהכסיל גרוע מן האויל, האויל הוא מסתפק והכסיל יודע ומתכוין למרוד, וע"כ אמר למעלה (י"ז כ"ח) שהאויל יחריש משאלה זאת אבל הכסיל שפתיו יבואו בריב ולא יחריש ויאטום שפתיו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יבואו בריב" - לא ידבר בנחת ובשלוה כי אם במריבה והרמת קול, ופיו יקרא לעצמו הכאות גדולות המשברות, כי בעבור אמרים כאלה יוכה מאנשים.

מצודת ציון

"למהלומות" - ענין הכאה המשברת, כמו (שופטים ה): "והלמה סיסרא".

<< · מ"ג משלי · יח · ו · >>