מ"ג משלי יג כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חַטָּאִים תְּרַדֵּף רָעָה וְאֶת צַדִּיקִים יְשַׁלֶּם טוֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חַ֭טָּאִים תְּרַדֵּ֣ף רָעָ֑ה
  וְאֶת־צַ֝דִּיקִ֗ים יְשַׁלֶּם־טֽוֹב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חטאים תרדף רעה" - אדם רשע רשעתו רודפתו עד השמדו

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"חטאים תרדף". הנה הרעה תרדף החטאים ותבא אליהם אל המקום שהם בו וההפך בצדיקים כי השם יתברך ישלם טוב את הצדיקים מצד השגחתו עליהם והטוב ההוא ירדפם ויבא אליהם במקום שהם בו:

 

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תרדף רעה" - הרעה שעושים החטאים היא תרדף אותם עד השמדם' כי תקטרג עליהם.

"ואת צדיקים" - הזכות שעם הצדיקים הוא ישלם להם שכר טוב, כי יליץ טובה עליהם.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"חטאים תרדף רעה", אומר עונש החטאים אינה באה מאת ה' כי מאתו לא תצא הרעות, רק הרעה שעשו היא בעצמה תרדף אותם בתמידות עד שתשיגם, באופן שהעונש רצוף בטבע הרע עצמה, הוא השטן הוא מלאך המות, ולא הנחש ממית אלא החטא ממית, אבל שכר המצות היא תבוא מה' ביחוד "ואת צדיקים ישלם טוב", דרך תשלומין גם בעת שלא ימצא השכר בטבע המצוה, ה' ישלם להם טוב ביחוד, חוץ מהטוב הרצוף בטבע המצות, והיא כמשל מלך צוה לעבדיו שלא יאכלו מין פירות פלונית כי הוא סם המות, ושיאכלו פרי פלונית והוא טוב לבריאת הגוף, האוכלים הסם המות יקבלו עונשם מן הסם הממית עצמו, והאוכל הפרי הטוב חוץ מן מה שאכלו טוב ומועיל, יקבלו שכר על ששמעו מצות המלך:  

<< · מ"ג משלי · יג · כא · >>