מ"ג משלי יא א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֹאזְנֵי מִרְמָה תּוֹעֲבַת יְהוָה וְאֶבֶן שְׁלֵמָה רְצוֹנוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֹאזְנֵ֣י מִ֭רְמָה תּוֹעֲבַ֣ת יְהֹוָ֑ה
  וְאֶ֖בֶן שְׁלֵמָ֣ה רְצוֹנֽוֹ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מאזני". הנה תועבת ה' מי שישקול הדעות במאזני מרמ' והוא אשר לא ידע להזהר בעיונו מהדברים המטעי' כי זה ממה שיביאהו לטעות טענו' גדולות יביאו להריסה גדולה וחזקה ואמנם רצונו הוא שישקלו אותם באבן שלימה שלא תשא תוספת ולא חסרון וזה אמנם יהי' בשמירת הדרכים והסדרי' אשר יישירו האד' לשמרו מהטעות בעיון:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מאזני מרמה תועבת ה'" יאמר כי הסר מרע הוא עצמו הפועל טוב, שהגם שמאזני מרמה היא תועבה, בל תחשוב כי באבן שלמה די שלא עשה תועבה והוא רק סור מרע, כי בזה עשה רצונו של ה' ויוחשב לו כעושה מצוה, כמ"ש חז"ל ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כע"מ:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאזני מרמה" - העשוי להכריע הכף אשר ירצה לרמות הקונים.

"ואבן שלמה" - אבן משקל שהיא בשלימותה, מבלי חסרון, הוא לרצון לה'.

מצודת ציון

"מאזני" - כלי המשקל.