פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹרַח חַיִּים לְמַעְלָה לְמַשְׂכִּיל לְמַעַן סוּר מִשְּׁאוֹל מָטָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹ֣רַח חַ֭יִּים לְמַ֣עְלָה לְמַשְׂכִּ֑יל
  לְמַ֥עַן ס֗֝וּר מִשְּׁא֥וֹל מָֽטָּה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורח חיים למעלה למשכיל" - כמו שרפים עומדים ממעל לו (ישעיהו ו) כלומר לפני החכם קשוטה ומוכנת אורח חיים

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טו כד): "ארח חיים" - שהוא "למעלה למשכיל", כלומר המשכיל יתעסק לעשות רצון יוצרו, אולי ילך בארח החיים שהיא למעלה, והם חיי הנפש המתאוה לשוב אל האלהים, למען שתסור מן השאול שהוא למטה.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ארח חיים". הנה דרך חיים הוא למעלה אל איש המשכיל כי כל מה שיהיה הדבר המושכל יותר נכבד תהיה ההשגה בו יותר נכבדת ויותר ערב' ולזה יעלה תמיד בהשגותיו וחקירותיו אל הדברים היותר עליונים והיות' נכבדים והנה קרא לעליונים שהם יותר נכבדי' למעל' כי השמי' יותר נכבדי' מהיסודו' והעליון ביסודות הוא יותר נכבד מהשפל ממנו ולזה היה ארח חיים למעלה אל האיש המשכיל כאלו היה זה להתרחק מהמקום היותר שפל שהוא שאול:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה", המשכיל יציין לעצמו שדרך החיים הוא למעלה ודרך המות הוא למטה, והגם שקשה לעלות למעלה וקל מאד לרדת מטה, באשר כח הכובד הטבוע בגופות יסייעו ויורידוהו מטה אבל העליה למעלה הוא נגד כח הכובד, בכ"ז כשיודע שאם ירד מטה ירד לשאול בודאי יתאמץ בכל כחו לעלות ולא לרדת, וכן המשכיל יבין בשכלו שלמעלה הוא ארח חיים, ר"ל שהעליה שילך בדרך הנפשי ובדרך השכלי ששרשו למעלה שם ישיג חיים הנצחיים, ויתאמץ לעלות על סולם השכל כדי שיסור מרדת לדרך הגוף ותאוותיו ששרשם למטה ששם הוא השאול והאבדון לנצח:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אורח" - שמורה אורח חיים לנפש המשכיל ללכת למעלה, אז תשוב אל אלהים, למע'ן תסיר הנפש מלרדת אז אל שאול מטה והוא הגיהנם, אבל תשוב אל מקורה אשר חוצבה ממנו.

<< · מ"ג משלי · טו · כד · >>