מ"ג משלי ח כז

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּהֲכִינוֹ שָׁמַיִם שָׁם אָנִי בְּחוּקוֹ חוּג עַל פְּנֵי תְהוֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּהֲכִינ֣וֹ שָׁ֭מַיִם שָׁ֣ם אָ֑נִי
  בְּחֻ֥קוֹ ח֗֝וּג עַל־פְּנֵ֥י תְהֽוֹם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחקו חוג על פני תהום" - כשרקע חוג הארץ על המים חוק גבול בל יעבור

"חוג" - לשון הקף כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) קונפא"ש בלע"ז

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בהכינו". בעת שהכין השם יתברך השמים להיות במספר ובתכונה ובמרחק ובגודל שהם בו והכוכבים אשר בהם כדי שייאות להמצא מהם אלו התנועות אשר בו העולם השפל שם הייתי כי בתבונה כונן הש"י השמים כמו שקדם כאשר חקק הש"י מחוגה על פני תהום שהוא כדור הארץ כמו שביארנו בפרשת בראשית והוא כמו מרכז לגרם השמימיי ולפי המחוג' ההיא המציא השמים סביבה במשכו רגלי המחוגה ההיא זה מזה בגלגל גלגל:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)
ביאור המילות

"חוג". היא העגולה הסובבת סביב המרכז, ושמים הוא הרקיע שנקרא שמים, והתבאר ענינו בפי' מע"ב, כדעת הרמב"ם והנמשכים אחריו, שהוא על מקום הסגריר, כמ"ש בכ"מ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בהכינו" - בעת הכינו את השמים הייתי שם אני, כלומר נבראתי קודם להן.

"בחוקו" - בעת חקק עגול הארץ לכסות על-פני התהום.

מצודת ציון

"בחוקו" - מלשון חקיקה.

"חוג" - הוא העיגול, הנעשה ע"י כלי ולה ב' ראשים, יעמיד ראש האחד במקום עמדו והשני יסבב סביבו ונעשה עיגול. וכן (ישעיהו מ): "היושב על חוג הארץ".

<< · מ"ג משלי · ח · כז · >>