מ"ג משלי ז כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דַּרְכֵי שְׁאוֹל בֵּיתָהּ יֹרְדוֹת אֶל חַדְרֵי מָוֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דַּרְכֵ֣י שְׁא֣וֹל בֵּיתָ֑הּ
  יֹ֝רְד֗וֹת אֶל־חַדְרֵי־מָֽוֶת׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"דרכי שאול בית" - הנה הדרכים שילכו בהם אל ביתה הם דרכי המות והקבר והם יורדות אל חדרי המות כי לא יושג עמה חיים כמו שקדם אבל תסבב מיתת הגוף והנפש לכן סור מהתפתות בפתויה ושמע לפתוי החכמה והבינה שהם מפתים האדם לחקור בהם באופן שקדם ואמר ממשל בזה המקום להודיע הדברים אשר בהם ישוגו החכמה והבינה ועצמותם ותועלתם באופן מה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביתה" - דרך ההולך אל ביתה היא דרך שאול, ויורדת אל חדרי מות, כי בקל יתפתה ומאבד עולמו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כי דרכי שאול ביתה", השאול הוא הבור העמוק ויצוייר שיפול בו קודם שימות ור"ל מי שהולך אפי' דרך ביתה כבר הולך בדרכי שאול ויפול בבור עמוק, ויצייר שבחדרים העמוקים של השאול יושב המות ומי שבא בשאול משם יורדות אל חדרי המות, ר"ל יבא לידי עבירה:  

<< · מ"ג משלי · ז · כז