מ"ג משלי ו א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנִי אִם עָרַבְתָּ לְרֵעֶךָ תָּקַעְתָּ לַזָּר כַּפֶּיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּ֭נִי אִם־עָרַ֣בְתָּ לְרֵעֶ֑ךָ
  תָּקַ֖עְתָּ לַזָּ֣ר כַּפֶּֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני אם ערבת" - ערבות ממון כמשמעו פירשו רבותינו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בני". אם קרה שערבת לרעך בעבור איש זר תקעת לו כפך לפרוע החוב בעבורו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בני אם ערבת לרעך", לעשות לו איזה דבר, ואח"כ "תקעת לזר כפיך" בענין שהוא הפך הערבות שערבת לרעך, למשל שערבת לרעך למכור לו בית או שדה ואח"כ תקעת כפיך לזר למכור לו השדה או הבית הלז, ויש ערב ויש ערב קבלן, ומוסיף שלהזר נתת תקיעת כף שהוא יותר מערבות:


ביאור המילות

"ערבת, תקעת כפיך". גם הת"כ הוא בענין ערבות (לקמן י"א ט"ו, י"ז י"ח, כ"ב כ"ו, איוב י"ז ד'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם ערבת" - ערבות ממון בשביל אחר.

"לזר" - בעבור הזר תקעת כפך, והוא ענין קיום ותוקף על הערבות.

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

(א) בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך — טעם הפסוק: בני, אם ערבת בעבור רעך הלוה, ותקעת לזר המלוה כפיך, כי הערב נכנס בערבות בתקיעת כף, אם כן (ב) נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך. ואין לך עצה אחרת אלא זאת, (ג) עשה זאת איפה בני והנצל, כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך. כלומר, [באת] ברשתו, לך התרפס, מגזרת (דניאל ז, ז) "ברגלה רפסה". והטעם, לך אליו והכנע והיה לו למרמס.‏[1]

ויש מפרשים אם ערבת לרעך – על המלוה, ופעמים קורא אותו רעך ופעמים קורא אותו זר, כי מתחלה הוא רעהו שהאמין בו, ולבסוף כשדחקו לפרוע נעשה זר.

בפרק גט פשוט (דף קעג:), מנין לערב דמשתעבד? דכתיב: בני אם ערבת לרעך וגו׳ נוקשת באמרי פיך וגו׳.

ובפרק המקבל (דף קטו.): לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו (דברים כד, י), לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לביתו של ערב, וכן הוא אומר: לקח בגדו כי ערב זר וגו׳ (משלי כ, טז), ואומר: בני אם ערבת לרעך וגו׳.

סוף יומא (דף פז.), אמר ר׳ יוסי בר חנינא: כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו, שנאמר: בני אם ערבת לרעך.

מ"ג משלי · ו · א · >>


  1. ^ במהדורה זו, קיטענו את המשך דברי הרב, שבאו במקור שלא על סדר הפסוקים, וסידרנו אותם כל קטע על הפסוק השייך לו. לעומת זאת את מה שכתב בסוף פסוק ה לפרש את כל הקטע מפסוק א עד פס' ה סידרנו בסוף פסוק ה, לפי שכל הקטע הוא המשך ורצף אחד. ויקיעורך.