פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הלא שמעת למרחוק אתה עשיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲלֹא שָׁמַעְתָּ לְמֵרָחוֹק אֹתָהּ עָשִׂיתִי לְמִימֵי קֶדֶם וִיצַרְתִּיהָ עַתָּה הֲבֵיאתִיהָ וּתְהִי לַהְשׁוֹת גַּלִּים נִצִּים עָרִים בְּצֻרוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲלֹֽא־שָׁמַ֤עְתָּ לְמֵֽרָחוֹק֙ אֹתָ֣הּ עָשִׂ֔יתִי לְמִ֥ימֵי קֶ֖דֶם וִיצַרְתִּ֑יהָ עַתָּ֣ה הֲבֵיאתִ֔יהָ וּתְהִ֗י לַהְשׁ֛וֹת גַּלִּ֥ים נִצִּ֖ים עָרִ֥ים בְּצֻרֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא שמעת למרחוק" - למה תתפאר ותתגדל בזאת לא שלך היא כי שמעת למרחוק על ידי הנביאים שגזרתי על העמים להביאך עליהם כענין שנאמר (שם י ה) הוי אשור שבט אפי

"למימי קדם" - משנברא העולם עלתה במחשבה שנאמר (שם ל לג) כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן זה סנחריב שנשרף באש גיהנם שנאמר (שם לא ט) נאם ה' אשר אור לו בציון

"עתה הבאתיה" - וזה הכח שבידך

"ותהי" - ביאתה של גזרתי להשאות ערים בצורות להיות לגלים נצים לגלי אדמה שצומחין בהן ירקות שאתה מחריבן בגזרתי

"להשות" - לשון שאייה גלמודה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותהי" - אתה תהיה למקל מרדות להחריב ערים בצורות לעשותם שממה וגלים מצמיחים נצים ופרחים

"עתה הביאתיה" - אני הבאתי עתה את הדבר על ידך

"ויצרתיה" - ואני יצרתי את הדבר הזה וכפל הדבר במלות שונות

"למרחוק" - מזמן רחוק

"אותה" - את הגזירה הזאת עשיתי מימים קדמונים

מצודת ציון

"להשות" - מלשון שאיה ושממון כמו (איוב ל ג)אמש שואה ומשואה

"גלים" - הוא כענין תל

"נצים" - פרחים כמו (שיר השירים ז יג)הנצו הרמונים