מ"ג מלכים ב ה כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר נעמן הואל קח ככרים ויפרץ בו ויצר ככרים כסף בשני חרטים ושתי חלפות בגדים ויתן אל שני נעריו וישאו לפניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר נַעֲמָן הוֹאֵל קַח כִּכָּרָיִם וַיִּפְרָץ בּוֹ וַיָּצַר כִּכְּרַיִם כֶּסֶף בִּשְׁנֵי חֲרִטִים וּשְׁתֵּי חֲלִפוֹת בְּגָדִים וַיִּתֵּן אֶל שְׁנֵי נְעָרָיו וַיִּשְׂאוּ לְפָנָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר נַעֲמָ֔ן הוֹאֵ֖ל קַ֣ח כִּכָּרָ֑יִם וַיִּפְרׇץ־בּ֗וֹ וַיָּ֩צַר֩ כִּכְּרַ֨יִם כֶּ֜סֶף בִּשְׁנֵ֣י חֲרִטִ֗ים וּשְׁתֵּי֙ חֲלִפ֣וֹת בְּגָדִ֔ים וַיִּתֵּן֙ אֶל־שְׁנֵ֣י נְעָרָ֔יו וַיִּשְׂא֖וּ לְפָנָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הואל" - השבע ששלחך

"בשני חרטים" - מיני בגדים וסודרין כמו (שם ג כב) המטפחות והחריטים כך חברו מנחם אבל יונתן תרגם זה פלדסין ואת שבספר ישעיהו תרגם מחכיא והפותרין אומרין בשני חריטים בשני כיסין ארוכים (פירדיי"ש בלע"ז)

"אל שני נעריו" - של נעמן

"וישאו לפניו" - לפני גחזי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפרץ בו" - נעמן הפציר בגחזי לקחת ככרים ובתחילה מיאן גחזי לבל ירגיש נעמן שבא מדעת עצמו

"ויצר" - נעמן קשר ככרים וגו' ונתנם לעבדיו לשהם ישאו אותם

"הואל" - כי חפץ היה להרבות במנחה להנביא

מצודת ציון

"הואל" - רצה כמו (לקמן ו ג) הואל נא ולך

"ויפרוץ" - הוא הפוך מן ויפצר והיא היא

"ויצר" - וקשר כמו (ישעיהו ח טז)צור תעודה

"חריטים" - מין כיסים וכן (שם ג כב) והמטפחות והחריטים