מ"ג מלכים ב ה יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וטהר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּגְּשׁוּ עֲבָדָיו וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו וַיֹּאמְרוּ אָבִי דָּבָר גָּדוֹל הַנָּבִיא דִּבֶּר אֵלֶיךָ הֲלוֹא תַעֲשֶׂה וְאַף כִּי אָמַר אֵלֶיךָ רְחַץ וּטְהָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּגְּשׁ֣וּ עֲבָדָיו֮ וַיְדַבְּר֣וּ אֵלָיו֒ וַיֹּאמְר֗וּ אָבִי֙ דָּבָ֣ר גָּד֗וֹל הַנָּבִ֛יא דִּבֶּ֥ר אֵלֶ֖יךָ הֲל֣וֹא תַעֲשֶׂ֑ה וְאַ֛ף כִּי־אָמַ֥ר אֵלֶ֖יךָ רְחַ֥ץ וּטְהָֽר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אבי" - כמו אדוני

"הלא תעשה" - וכי לא תעשהו אפילו אמר לך דבר טורח

"ואף כי" - קל וחומר שאמר לך דבר קל רחץ וטהר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"דבר גדול" - אם הנביא היה אומר לך דבר טורח גדול בכדי שתטהר הלא מהראוי היה שתעשה ומכל שכן שאמר לך דבר קל רחץ ובזה תטהר ומדוע אם כן תמנע לעשות

מצודת ציון

"אבי" - רצה לומר שר וקצין כהאב על הבן

"ואף כי" - הוא כענין כל שכן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמרו לו עבדיו אבי דבר גדול" וכו'. השיבו לו שהלא אם היה הנביא מצוהו דבר גדול בודאי היה עושה, הגם שענינו קשה לעשותו היה עושה אותו מצד "שהנביא דבר אליו", וכ"ש שצריך לך לעשות דבר קטן שצוה הנביא, שיש לך לעשותו, א] מפני קלותו, ב] מפני שצוהו הנביא. וגם השיבו שהלא זה חידוש יותר שתלה רפואתו בדבר קטן, וזה מורה על גודל כח הנביא ונפלאותיו: