מ"ג מלכים א ז לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַרְבַּעַת הָאוֹפַנִּים לְמִתַּחַת לַמִּסְגְּרוֹת וִידוֹת הָאוֹפַנִּים בַּמְּכוֹנָה וְקוֹמַת הָאוֹפַן הָאֶחָד אַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַרְבַּ֣עַת הָאוֹפַנִּ֗ים לְמִתַּ֙חַת֙ לַֽמִּסְגְּר֔וֹת וִיד֥וֹת הָאוֹפַנִּ֖ים בַּמְּכוֹנָ֑ה וְקוֹמַת֙ הָאוֹפַ֣ן הָאֶחָ֔ד אַמָּ֖ה וַחֲצִ֥י הָאַמָּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארבעת האופנים למתחת למסגרות" - שהמסגרות מיד אופן ליד אופן כמו שפירשתי

"וידות האופנים" - הוא עץ התחוב באופנים וקורין איישי"ל

"במכונה" - דבוקים מצוקים במכונה ביציקה אחת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידות האופנים" - הידות התחובות בנקבי האופנים ומתגלגלים עליהם הם היו קבועים בהמכונה

"וארבעת האופנים" - רצה לומר נקבי ארבעת אופני המכונה והם המקומות אשר הידות תחובות בהם הנקבים ההם היו מול תחת המסגרות והיא המחיצה הנמוכה בתחתיות המכונה אצל שוליו כי שם היו קבועים הידות ולמולם היו נקבי האופנים וכדרך אופני המרכבה 

מצודת ציון

"וידות" - הם הנתחבים בנקבי האופנים ובהם יתגלגלו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וארבעת האופנים למתחת למסגרות". האופנים לא היו קבועים בצד של חוץ למכונה, רק היו קבועים בצד פנים

של דופני המכונה החצונית, כי בין החלוקה החצונית ובין החלוקה הפנימית של המכונה היה יותר מאמה פנוי מכל צד ושם עמדו האופנים, והיו מכוונים נגד תחת המסגרות של החלוקה הפנימית, שהמסגרות היו למעלה מן האופנים, וזה יתבאר בפרטות אחר זה: "וידות האופנים במכונה". העץ או הברזל התקוע בחלל האופן הקטן שעליו יתגלגל האופן נקרא יד האופן, ויד האופן הזה היה (מצוק) [מוצק] במכונה, שבתחתית דופן המכונה מבפנים היה בולט ברזל ארוך שנצוק מן המכונה עצמה שעליו תקעו את האופן: "וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה". ואחר שתקעו את האופן בברזל היוצא מן תחתית המכונה היתה המכונה גבוהה מן הארץ כשיעור חצי האופן בקרוב, והמכונה עמדה על האופנים כדוגמת העגלה והמרכבה שנשאת ע"ג האופנים ותלויה עליהם. וכבר התבאר בפסוק ל"א שהמסגרות של המכונה הפנימית שהיו סביב הכיור התחילו חצי אמה למעלה מרצפת המכונה, כי בחצי אמה היו הכתפות שעליהם עמד הכיור, מבואר שארבע האופנים היו תחת המסגרות: