מ"ג מלכים א ז לג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמַעֲשֵׂה הָאוֹפַנִּים כְּמַעֲשֵׂה אוֹפַן הַמֶּרְכָּבָה יְדוֹתָם וְגַבֵּיהֶם וְחִשֻּׁקֵיהֶם וְחִשֻּׁרֵיהֶם הַכֹּל מוּצָק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמַֽעֲשֵׂה֙ הָא֣וֹפַנִּ֔ים כְּמַעֲשֵׂ֖ה אוֹפַ֣ן הַמֶּרְכָּבָ֑ה יְדוֹתָ֣ם וְגַבֵּיהֶ֗ם וְחִשֻּׁקֵיהֶ֛ם וְחִשֻּׁרֵיהֶ֖ם הַכֹּ֥ל מוּצָֽק׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעשה אופן המרכבה" - תרגם יונתן כעובד גלגלי מרכבה אופן בתוך האופן שתי וערב כמו שאמר (ביחזקאל א טז) במרכבה גבוה

"ידותם" - איישי"ל

"וגביהם" - בוייל"ש בלע"ז הם הנקבים

"וחשוקיהם" - הם עגולים סביב שהוא קישורן

"וחשוריהם" - זרועות האופנים התחובים מגביהם לחשוקיהם שקורין ריי"ש בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמעשה אופן המרכבה" - כתמונת אופנים העשוים במרכבה

"הכל מוצק" - ביציקה נעשו ולא בהקשת הקורנס 

מצודת ציון

"וגביהם" - הם אמצעית האופנים אשר בהם הנקבים וקרוי גב כי כששוכב האופן בארץ המקום הזה הוא הגבוה מכל האופן

"וחשוקיהם" - הם העגולים הגדולים סביבות האופנים החוגרים זרועות האופן כמו (שם כז יא) וחשוקיהם כסף שהוא ענין חגורה

"וחשוריהם" - הם זרועות האופן הקושרים העיגול הגדול לאמצעית האופן שבו הנקב כמו (שמואל ב כב יב) חשרת מים שהוא ענין קשירה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ומעשה האופנים". עתה יבאר צורת האופנים שהיו דומים "כמעשה אופן המרכבה", שבאופן של מרכבה ימצא ד'

דברים, א] "ידותם", שהוא העץ או הברזל התקוע בחלל האופן הקטן האמצעי שעליו יתגלגל הגלגל. ב] "גביהם", הוא האופן הקטן עצמו שהוא מתגלגל על גב היד. ג] "חשקיהם", הוא הגלגל הגדול החצון שהוא הסובב על הארץ. ד] "חשריהם", שהם הקנים שמחברים האופן הקטן הפנימי עם האופן החצון. אמר שכל אלה היה "מוצק", נתכים ביחד, הידות היו "מוצק"ים עם דופן המכונה, והג' האחרים הוצקו ביחד והיו מקשה אחד: