מ"ג מלכים א ז לג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמַעֲשֵׂה הָאוֹפַנִּים כְּמַעֲשֵׂה אוֹפַן הַמֶּרְכָּבָה יְדוֹתָם וְגַבֵּיהֶם וְחִשֻּׁקֵיהֶם וְחִשֻּׁרֵיהֶם הַכֹּל מוּצָק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמַֽעֲשֵׂה֙ הָא֣וֹפַנִּ֔ים כְּמַעֲשֵׂ֖ה אוֹפַ֣ן הַמֶּרְכָּבָ֑ה יְדוֹתָ֣ם וְגַבֵּיהֶ֗ם וְחִשֻּׁקֵיהֶ֛ם וְחִשֻּׁרֵיהֶ֖ם הַכֹּ֥ל מוּצָֽק׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמעשה אופן המרכבה" - תרגם יונתן כעובד גלגלי מרכבה אופן בתוך האופן שתי וערב כמו שאמר (ביחזקאל א טז) במרכבה גבוה

"ידותם" - איישי"ל

"וגביהם" - בוייל"ש בלע"ז הם הנקבים

"וחשוקיהם" - הם עגולים סביב שהוא קישורן

"וחשוריהם" - זרועות האופנים התחובים מגביהם לחשוקיהם שקורין ריי"ש בלע"ז

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמעשה אופן המרכבה" - כתמונת אופנים העשוים במרכבה

"הכל מוצק" - ביציקה נעשו ולא בהקשת הקורנס

מצודת ציון

"וגביהם" - הם אמצעית האופנים אשר בהם הנקבים וקרוי גב כי כששוכב האופן בארץ המקום הזה הוא הגבוה מכל האופן

"וחשוקיהם" - הם העגולים הגדולים סביבות האופנים החוגרים זרועות האופן כמו (שם כז יא) וחשוקיהם כסף שהוא ענין חגורה

"וחשוריהם" - הם זרועות האופן הקושרים העיגול הגדול לאמצעית האופן שבו הנקב כמו (שמואל ב כב יב) חשרת מים שהוא ענין קשירה