מ"ג מלכים א ז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל מחזה שלש פעמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל הַפְּתָחִים וְהַמְּזוּזוֹת רְבֻעִים שָׁקֶף וּמוּל מֶחֱזָה אֶל מֶחֱזָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇל־הַפְּתָחִ֥ים וְהַמְּזוּז֖וֹת רְבֻעִ֣ים שָׁ֑קֶף וּמ֧וּל מֶחֱזָ֛ה אֶל־מֶחֱזָ֖ה שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל הפתחים והמזוזות" - שסתם מקירת מלכים עשוי פתחים פתחים מפני האויר ולכך קראו בית יער שדומה ליער

"רבועים שקף" - תרגם יונתן מרבעין וחפן כלנסא ומחופין היו הפתחים בנסרים דקין רבועין היו כשאר פתחי בתים ולא עשויין כיפה כעין פתחי אולם

"ומול מחזה" - ומול של מחזה מיסב לקראת מחזה האחרת ראש הנסר לקראת ראש הנסר שלש פעמים בכל תקרה ותקרה ואיני יודע האיך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שלש פעמים" - יתכן שהיו שלשה פתחים בכותל מזה ושלשה בכותל מזה והחלון מלמעלן וכל השלשה היו זה מול זה והיה אם כן בכל חלק שבחלק העמודים פתח אחד מזה ופתח אחד מזה

"שקף" - גם חלון הקטן העשוי ממעל להפתח היתה רבוע

"ומול מחזה אל מחזה" - כמו ומחזה אל מול מחזה ורצה לומר החלון שבעבר הזה היה מול החלון שבעבר מזה

"והמזוזות" - הם עמודי המזוזות היו מרובעים בני ארבע צלעות כדרך רוב המזוזות

"וכל הפתחים" - חללי הפתחים שפתחו בהכתלים ההם היו מרובעים כי המשקופים היו מיושרים לא עגולים

מצודת ציון

"שקף" - חלון

<< · מ"ג מלכים א · ז · ה · >>