מ"ג מלכים א ז ו

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵת אוּלָם הָעַמּוּדִים עָשָׂה חֲמִשִּׁים אַמָּה אָרְכּוֹ וּשְׁלֹשִׁים אַמָּה רָחְבּוֹ וְאוּלָם עַל פְּנֵיהֶם וְעַמֻּדִים וְעָב עַל פְּנֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵ֨ת אוּלָ֤ם הָֽעַמּוּדִים֙ עָשָׂ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אׇרְכּ֔וֹ וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה רׇחְבּ֑וֹ וְאוּלָם֙ עַל־פְּנֵיהֶ֔ם וְעַמֻּדִ֥ים וְעָ֖ב עַל־פְּנֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אולם העמודים" - אולם עשה לפני העמודים האלה מבוא לבית חמשים אמה ארכו לרחבו של בית שהיה חמשים אמה ושלשים רחבו לפני אורך משך הבית אלא שלעולם המדה יתירה קרויה אורך והקצרה קרויה רוחב

"ואולם על פניהם" - אולם גבוה עשה על כל הבית

"ועמודים ועב על פניהם" - ועל כרותות ארזים שעל העמודים התחתונים הציב על (צריך לומר עוד) עמודים אחרים ומרישין מעמוד לעמוד העמודים לארוג בהן צלעות מזה לזה והעבים לקירוי העלייה עב היא מריש כמו ששנינו והעבים אלו המרישין

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואולם על פניהם" - יבאר מקום עמוד האולם ואמר שעמוד נסמך לבית היער לפני פתחיה וכדרך בית שער ועמד ארכו לאורך הבית להיות מול כל שלשת הפתחים שבשלשת חלקי הבית (ולזה אמר על פניהם כי היו לפני שלשתן ועיין בתחילת קונטרס בנין הבית ובצורה)

"ועמודים ועב על פניהם" - לפני פתחי האולם הזה עמדו עמודים תקועים בארץ וממעל להם עץ עב לחברם יחד לבל יהיו זזים ממקומם והיה עשוי לנוי ולפאר או להיות כעין מחיצה ולשמירה

"ואת אולם העמודים" - לבית יער הלבנון עשה אולם עומד על עמודי ארזים יהיה ארכו חמשים אמה ורחבו שלשים אמה

<< · מ"ג מלכים א · ז · ו · >>