מ"ג מלכים א ה כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עבדי ירדו מן הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד המקום אשר תשלח אלי ונפצתים שם ואתה תשא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֲבָדַי יֹרִדוּ מִן הַלְּבָנוֹן יָמָּה וַאֲנִי אֲשִׂימֵם דֹּבְרוֹת בַּיָּם עַד הַמָּקוֹם אֲשֶׁר תִּשְׁלַח אֵלַי וְנִפַּצְתִּים שָׁם וְאַתָּה תִשָּׂא וְאַתָּה תַּעֲשֶׂה אֶת חֶפְצִי לָתֵת לֶחֶם בֵּיתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֲ֠בָדַ֠י יֹרִ֨דוּ מִן־הַלְּבָנ֜וֹן יָ֗מָּה וַ֠אֲנִ֠י אֲשִׂימֵ֨ם דֹּבְר֤וֹת בַּיָּם֙ עַֽד־הַמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־תִּשְׁלַ֥ח אֵלַ֛י וְנִפַּצְתִּ֥ים שָׁ֖ם וְאַתָּ֣ה תִשָּׂ֑א וְאַתָּה֙ תַּעֲשֶׂ֣ה אֶת־חֶפְצִ֔י לָתֵ֖ת לֶ֥חֶם בֵּיתִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשימם דברות" - רפסודות קורא להם בדברי הימים (ב ב טו) ובלשון אשכנז פליצי"ן ובלע"ז רי"ץ קושרין העצים זה עם זה ומציפין אותן על פני המים ומוליכין אותן כמו שמוליכין הספינות

"עד המקום אשר תשלח אלי" - אשר תודיעני להביאם שם

"ונפצתים שם" - כשמתיר אגדן ומוציאן אל היבשה כל עץ ועץ לעצמו היא קרויה ניפוץ (כל דבר שלם שמחלקים אותו לפרקים קרוי ניפוץ) דיפצי"ר בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את חפצי" - בעבור עצי יערי ועבודת אנשי תמלא חפצי בתת לחם לאנשי ביתי

"ואתה" - רצה לומר עבדיך ישאו משם להביאם למקום הבנין

"ואני אשימם" - רצה לומר עבדי יקשרום אלו באלו להנהיגם בים עד המקום אשר תצוה ושמה יתירו הקשרים לנפצם ולפזרם אלו מאלו למען יוכלו לשאת כל קורה לבדה

"ימה" - אל הים הסמוך ללבנון 

מצודת ציון

"דברות" - ענינו קורות קשורות יחד להנהיג אותם דרך המים כי וינהג את הצאן (שמות ג א)תרגומו ודבר וכן (ישעיהו ה יז)ורעו כבשים כדברים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"עבדי יורידו מהלבנון". שבגבול צור אל הים, וקבל עליו להוליכם עד המקום שיפרט שלמה, ומשם ישאם לירושלים.

והתנה עמו שבעבור זה "תעשה את חפצי לת לי לחם ביתי":