מ"ג מלכים א ג טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית אדני ויעל עלות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַץ שְׁלֹמֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם וַיָּבוֹא יְרוּשָׁלַ͏ִם וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי אֲרוֹן בְּרִית אֲדֹנָי וַיַּעַל עֹלוֹת וַיַּעַשׂ שְׁלָמִים וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה לְכָל עֲבָדָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַ֥ץ שְׁלֹמֹ֖ה וְהִנֵּ֣ה חֲל֑וֹם וַיָּב֨וֹא יְרֽוּשָׁלַ֜͏ִם וַֽיַּעֲמֹ֣ד ׀ לִפְנֵ֣י ׀ אֲר֣וֹן בְּרִית־אֲדֹנָ֗י וַיַּ֤עַל עֹלוֹת֙ וַיַּ֣עַשׂ שְׁלָמִ֔ים וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁתֶּ֖ה לְכׇל־עֲבָדָֽיו׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ואתער שלמה והא חלמא ואתא לירושלם וקדם קדם ארונא קימא דיי ואסיק עלון ונכיס נכסת קודשין ועבד משתיא לכל עבדוהי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקץ שלמה והנה חלום" - והנה הבין שחלומו אמת שומע עוף מצפצף ומבין לשונו כלב נובח ומבין לשונו (שיר השירים רבה א א) "ויעש משתה" - משמחת לבו שהבין שחלומו אמת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקץ וגו'" - כשהקיץ ידע שהוא חלום אולם בחלומו נדמה לו כאלו הדברים נעשו בהקיץ 

מצודת ציון

"ויקץ" - ענין הערה משינה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויקץ שלמה והנה חלום". ר"ל כי עד עתה נדמה לו הכל כאילו נעשה בהקיץ, עד שבהעירו משנתו ראה כי היה זה

בחלום הנבואיי. וכבר האריך מהרי"א לבאר שזו היתה מראה גמורה נבואיית, לא כדעת הרמב"ם במורה שכתב ששלמה לא השיג בנבואה, עיי"ש באורך. וכן בארתי זאת בפי' שה"ש שעל המראה הזאת הושר השיר הראשון, שמצייר בו איך נפש שלמה דרשה את החכמה בדרך העיון, ותבקש להשיג דרכיה בדרך הנבואיי שמשיג מן הקודם אל המאוחר השגה פתאומיות, שעז"א ישקני מנשיקות פיהו (שה"ש א, ב), משכני אחריך נרוצה (שם, ד), וה' מלא שאלתו כמ"ש (שם ב, ד) הביאני אל בית היין: