מ"ג מלאכי ג ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִי מְכַלְכֵּל אֶת יוֹם בּוֹאוֹ וּמִי הָעֹמֵד בְּהֵרָאוֹתוֹ כִּי הוּא כְּאֵשׁ מְצָרֵף וּכְבֹרִית מְכַבְּסִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִ֤י מְכַלְכֵּל֙ אֶת־י֣וֹם בּוֹא֔וֹ וּמִ֥י הָעֹמֵ֖ד בְּהֵרָאוֹת֑וֹ כִּי־הוּא֙ כְּאֵ֣שׁ מְצָרֵ֔ף וּכְבֹרִ֖ית מְכַבְּסִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּמַן מְסוֹבַר יַת יוֹם מֵיתוֹהִי וּמַן יְקוּם בְּאִתְגַלְיוּתֵיהּ אֲרֵי רוּגְזֵיהּ כְּאֶשְׁתָּא מִמְסֵי וּכְבוֹרִיתָא דִמְחַוְרִין בָהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומי מכלכל" - ומי יכיל

"ומי העומד" - שיוכל לעמוד

"וכבורית מכבסים" - כבורית של מכבסים שמעביר את כל הכתם כן יעביר כל הרשעה בורית עשב הוא שמעביר את הכתם בלע"ז שנייר"א ולשון בורית ידבר המצחצח ומטהר כמו (תהלים ע"ג) לברי לבב

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הוא" - כי המלאך ההוא יהיה כאש המצרף את הכסף ושורף את הסיג וכבורית של המכבסים שמסיר כתמי הבגדים כי כן הוא ישמיד ויכלה כל הפושעים והמורדים

"ומי מכלכל" - ומי יוכל לסבול את יום בוא המלאך המפנה הדרך ומי היוכל להתקיים ביום שיהיה נראה ונגלה המלאך ההוא והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"מכלכל" - יהבול כמו ומי יכילנו (יואל ב)

"מצרף" - ענין זכוך מהסיג כמו צרפתיך ולא בכסף (ישעיהו מח)

"וכבורית" - שם עשב המנקה וכן ותרבי לך בורית (ירמיהו ב)

"מכבסים" - מלשון כבוס

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ומי מכלכל", אבל אז מי יוכל לסבול אף "את יום בואו", גם בטרם יתראה האדון בעצמו רק בבוא היום ההוא לא יוכל איש לסבול מרוב הפחד, ומכ"ש "מי העומד בהראותו" בעת שיתראה, שאז אין כל בריה יכולה לעמוד, "כי הוא כאש מצרף" הוא יסיר כל הסיגים כאש המצרף את המתכות ומסיר את סיגיו, וגם ידמה "כבורית" של "מכבסים", כמו שהבורית של כובסי בגדים מסיר אף כתם קטן הנמצא על הבגד ויטהר הבגד לגמרי, כן יטהר את ישראל, ור"ל שהרשעים שהם דומים לסיגים יסיר ע"י האש אשר תאכלם, וגם את הצדיקים יכבס להסיר מהם כל כתם שיהיה כבגד נקי וטהור ומלובן:


 

<< · מ"ג מלאכי · ג · ב · >>