מ"ג מיכה ד ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשָׁפַט בֵּין עַמִּים רַבִּים וְהוֹכִיחַ לְגוֹיִם עֲצֻמִים עַד רָחוֹק וְכִתְּתוּ חַרְבֹתֵיהֶם לְאִתִּים וַחֲנִיתֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשְׂאוּ גּוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּן עוֹד מִלְחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשָׁפַ֗ט בֵּ֚ין עַמִּ֣ים רַבִּ֔ים וְהוֹכִ֛יחַ לְגוֹיִ֥ם עֲצֻמִ֖ים עַד־רָח֑וֹק וְכִתְּת֨וּ חַרְבֹתֵיהֶ֜ם לְאִתִּ֗ים וַחֲנִיתֹֽתֵיהֶם֙ לְמַזְמֵר֔וֹת לֹֽא־יִשְׂא֞וּ גּ֤וֹי אֶל־גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְלֹא־יִלְמְד֥וּן ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִידִין בֵּין עַמְמִין סַגִיאִין וְיוֹכַח לְמַלְכִין תַּקִיפִין עַד עַלְמָא וִיעַפְפוּן סַיְפֵיהֶן לְסִכִּין וּמוֹרְנְיָתֵיהוֹן לְמַגְלִין לָא יִטְלוּן עַם בְּאַפֵּי עַם סַיְפִין וּזְיָן וְלָא יִתְאַלְפוּן עוֹד מִבְּכֵן קְרָבָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושפט" - משפט זה לשון תוכחה הוא דשרימנ"ט בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ושפט", והשופט אשר יהיה שם שהוא המלך המשיח ישפוט בין עמים רבים, ור"ל שאז יבוטלו הסבות שבעבורם ילחמו גוי בגוי ממלכה בממלכה, שלפעמים תעמוד מלחמה בסבות חילוק הדת והאמונה, ואז מציון תצא תורה כללית לכולם, ולפעמים תעמוד מלחמה ע"י דין ודברים שיש בין עם לעם שאז החרב תכריע בדברי ריבותם, ואז ישפוט המשיח בין עמים רבים, ולפעמים תעמוד מרד במדינה עצמה, על זה אמר שאז יוכיח לגוים וישיבם אל היושר ע"י תוכחתו, וממילא יכתתו חרבותם לאתים ולא ישא גוי אל גוי חרב וגם לא ילמדו עוד תכסיסי מלחמה כלל:


ביאור המילות

"ושפט בין עמים רבים". וישעיה אמר בין הגוים, ומיכה פי' שגם עמים שיש להם מלך ישמעו משפטיו, וגם גוים פחותים לתוכחות מוסרו יטו אזן:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכתתו" - ישברו כלי המלחמה לעשות מהם כלי עבודת אדמה כי לא יעשו עוד מלחמה ולא ילמדו אותה כי המשיח ישפוט בדברי ריבותם

"ושפט" - ר"ל וכאשר יבקשו כן יהיה כי השופט והוא מלך המשיח הוא ישפוט בין העכו"ם רבים בדברי ריבותם והוא יברר המשפט לעכו"ם עצומים היושבים ממרחק

מצודת ציון

"והוכיח" - ענין ברור דברים

"עצומים" - חזקים

"וכתתו" - ענין כתישה

"לאתים" - שם כלי חפירה וכן את מחרשתו ואת אתו (שמואל א י"ג)

"למזמרות" - שם הכלי שכורתין בו הזמורות מלשון וכרמך לא תזמור (ויקרא כה)

<< · מ"ג מיכה · ד · ג · >>