מ"ג ישעיהו סה ז


ז. עֲו‍ֹנֹתֵיכֶם וַעֲו‍ֹנֹת אֲבוֹתֵיכֶם יַחְדָּו אָמַר יְהוָה אֲשֶׁר קִטְּרוּ עַל הֶהָרִים וְעַל הַגְּבָעוֹת חֵרְפוּנִי וּמַדֹּתִי פְעֻלָּתָם רִאשֹׁנָה על [אֶל] חֵיקָם.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשר קטרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשנה על [אל] חיקם

מנוקד: עֲו‍ֹנֹתֵיכֶם וַעֲו‍ֹנֹת אֲבוֹתֵיכֶם יַחְדָּו אָמַר יְהוָה אֲשֶׁר קִטְּרוּ עַל הֶהָרִים וְעַל הַגְּבָעוֹת חֵרְפוּנִי וּמַדֹּתִי פְעֻלָּתָם רִאשֹׁנָה על [אֶל] חֵיקָם.

עם טעמים: עֲ֠וֹנֹתֵיכֶם וַעֲו‍ֹנֹ֨ת אֲבוֹתֵיכֶ֤ם יַחְדָּו֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֤ר קִטְּרוּ֙ עַל־הֶ֣הָרִ֔ים וְעַל־הַגְּבָע֖וֹת חֵרְפ֑וּנִי וּמַדֹּתִ֧י פְעֻלָּתָ֛ם רִֽאשֹׁנָ֖ה על־ [אֶל־] חֵיקָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עונותיכם" - שלכם ושל אבותיכם יחדיו אשלם לכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עונתיכם", אבל להם אשלם גם עון אבותיהם, ושיעור הכתוב ושלמתי אל חיקם עונותיכם ועונות אבותיכם אשלם לכם יחד, כי עון אבותיכם היה בגלוי בלא גניבת דעת, "כי הם קטרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני", לא על הגנות, לא בקברים ובנצורים כמו שאתם עושים, (ומצייר כי על ההר עמדו להקטיר לע"ז ועל הגבעה שתחת ההר עמדו לחרף ולגדף) ולכן תשאו אתם עון אבותיכם, אבל "ומדתי פעלתם ראשונה אל חיקם", תחלה אמוד להם פעולתם, ואח"ז אשלם להם גם עון אבותיהם, כי פעולתם גדולה יותר ע"י שהיה בצביעות ובחונף:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חרפוני" - במה שעבדו שמה לעכו"ם בפרסום רב

"ומדותי" - בראשונה אמדוד אל חיקם גמול פעולתם ואח"ז אפרע מהם עון אבותם הואיל ואחזו במעשה אבותם

"אשר קטרו" - לעכו"ם

"עונותיכם" - תשלום הגמול יהיה על עונותיכם ועל עונות אבותיכם יחדיו

מצודת ציון

"חרפוני" - מלשון חרוף וגדוף

"ומדותי" - מלשון מדידה