מ"ג ישעיהו סג ג<< · מ"ג ישעיהו · סג · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פּוּרָה דָּרַכְתִּי לְבַדִּי וּמֵעַמִּים אֵין אִישׁ אִתִּי וְאֶדְרְכֵם בְּאַפִּי וְאֶרְמְסֵם בַּחֲמָתִי וְיֵז נִצְחָם עַל בְּגָדַי וְכָל מַלְבּוּשַׁי אֶגְאָלְתִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פּוּרָ֣ה ׀ דָּרַ֣כְתִּי לְבַדִּ֗י וּמֵֽעַמִּים֙ אֵֽין־אִ֣ישׁ אִתִּ֔י וְאֶדְרְכֵ֣ם בְּאַפִּ֔י וְאֶרְמְסֵ֖ם בַּחֲמָתִ֑י וְיֵ֤ז נִצְחָם֙ עַל־בְּגָדַ֔י וְכׇל־מַלְבּוּשַׁ֖י אֶגְאָֽלְתִּי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומעמים אין איש אתי" - מתייצב לפני להלחם

"ויז נצחם" - דמם שהוא תוקפו ונצחונו של אדם

"אגאלתי" - כמו נגאלו בדם (איכה ד)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואדרכם" - אם כן אני דורך גם אותם באפי ואני רומס אותם בחמתי

"ויז נצחם" - ודמם טפטף על בגדי ולכלכתי כל מלבושי וכ"ז הוא דרך משל מלשון הנוהג בבני אדם

"ומעמים" - אין מי מפאת העכו"ם לעמוד עמדי במלחמה כי הרגתי השר של מעלה

"פורה דרכתי לבדי" - כאלו המקום ישיב לומר אני לבדי דרכתי גת הענבים ר"ל לא בזכותם כי אם בצדקתי לבד הרגתי השר להוציא דמו כמו שדורכים בגת להוציא היין 

מצודת ציון

"פורה" - הגת תקרא פורה כי שם מפררים הענבים להוציא היין וכן חמשים פורה (חגי ב)

"ואדרכם וארמסם" - ענינם אחד וכפל הדבר במ"ש

"ויז" - מלשון הזאה וטפטוף

"נצחה" - הוא הדם שהוא כח האדם וחזקו והוא מלשון וגם נצח ישראל (שמואל א טו)

"אגאלתי" - ענין לכלוך כמו לחם מגואל (מלאכי א)והאל"ף תחת הה"א

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פורה דרכתי לבדי", הדורך את הגת תכליתו להוציא את היין, וכן היתה תכלית דריכתם להחזירם בתשובה, אבל ראיתי כי "מעמים אין איש (מחזיק) אתי", ולא אבו לשוב אלי ולכן "ואדרכם באפי וארמסם בחמתי", ההבדל בין אף לחמה כי האף הוא החיצוני למראית עין והחמה הוא הכעס הפנימי השמור בלב, ע"י אפי וענשי החיצון היתה כונתי רק לדרכם כדורך בגת המסיר החרצנים והזגים ומוציא את היין, כן רציתי רק להעביר את הרשעים, אבל ע"י חמתי שבערה בם ע"י שלא רצו לשוב ארמסם דרך השחתה, ועי"כ "ויז נצחם על בגדי" הכוללים וגם כל "מלבושי" המיוחדים "אגאלתי" כנזכר לעיל:

ביאור המילות

"אדרכם, ארמסם". הדורך הוא כדרכו והרמיסה להשחית וההבדל בין אף וחמה (למעלה יב):
 

<< · מ"ג ישעיהו · סג · ג · >>