מ"ג ישעיהו סב ג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף [וצניף] מלוכה בכף אלהיך

מנוקד: וְהָיִיתְ עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת בְּיַד יְהוָה וצנוף [וּצְנִיף] מְלוּכָה בְּכַף אֱלֹהָיִךְ.

עם טעמים: וְהָיִ֛יתְ עֲטֶ֥רֶת תִּפְאֶ֖רֶת בְּיַד־יְהוָ֑ה וצנוף [וּצְנִ֥יף] מְלוּכָ֖ה בְּכַף־אֱלֹהָֽיִךְ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והיית עטרת תפארת", יש הבדל בין עטרת תפארת ובין צניף מלוכה, כי העטרת ילבש כל אדם הלובשו לכבוד, וצניף מלוכה מיוחד אל המלכות לבדו. ויש הבדל בין יד ובין כף, כי כף פרטי יותר מן יד, שיד מורה כל היד, וכף מורה רק פס יד שכופפה, ומורה על שתופס הדבר בהשגחה מיוחדת, ויש הבדל בין ה' ובין אלהיך, בשם ה' נקרא מצד ההנהגה הכללית, ובכינוי אלהיך נקרא מצד ההשגחה הפרטיית הנסיית. והנה ה' מנהיג את המציאות בשתי הנהגות.

  • א) הנהגה טבעית.
  • ב) הנהגה נסיית השגחיית, אומר הנביא שתי הנהגות האלה ינהיג רק לצרככם ולתועלתכם ולפי מעשיכם, ונגד ההנהגה הטבעית שמנהיג בשם ה' ע"י הטבע תהיה אתה "עטרת תפארת ביד ה'", ונגד ההנהגה הנסיית שמנהיג ע"י שהוא אלהיך בהשגחתו הפרטיית, וע"י הנהגה זו מראה את מלכותו שהוא מושל בחפצו תהיה אתה "צניף מלוכה בכף אלהיך", ועז"א בכף כי זה אינו מיוחד אל היד כולו רק אל הכף הפרטי והשגחתו הפרטיית:


ביאור המילות

"עטרת". ילבשנו בעל איזה מעלה לאות על מעלתו ואינו כתר מלוכה. עטרת זקנים בני בנים, עטרת חכמים עשרם, אשת חיל עטרת בעלה. וההבדל בין כף ויד מבואר, ובין ה' ואלהיך בארתי (למעלה א' ד'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וצניף מלוכה" - כפל הדבר במ"ש

"עטרת תפארת" - ר"ל תהיה שמורה בידו כעטרת תפארת

מצודת ציון

"וצניף" - מלשון מצנפת העשוי לסבב את הראש