מ"ג ישעיהו נט ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע

מנוקד: כִּי אִם עֲו‍ֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּלִים בֵּינֵכֶם לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם וְחַטֹּאותֵיכֶם הִסְתִּירוּ פָנִים מִכֶּם מִשְּׁמוֹעַ.

עם טעמים: כִּ֤י אִם־עֲו‍ֹנֹֽתֵיכֶם֙ הָי֣וּ מַבְדִּלִ֔ים בֵּינֵכֶ֕ם לְבֵ֖ין אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם וְחַטֹּֽאותֵיכֶ֗ם הִסְתִּ֧ירוּ פָנִ֛ים מִכֶּ֖ם מִשְּׁמֽוֹעַ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסתירו פנים" - גרמו לכם שהסתיר פניו מכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כי אם עונותיכם שהם הבדילו בינכם לבין אלהיכם וחטאתיכם", העון הוא בסבת הכפירה וההכחשה וזה היה קיר מבדיל לגמרי עד שא"א שיתקרב ה' אליכם מפני החומה הזאת המבדלת ביניכם, עד שההבדל הזה מונע הקורבה משני הצדדים, בין מצד האל, בין מצד האדם, אחר שמכחיש את ה' וכופר בתורתו, ועז"א ביניכם לבין אלהיכם, אבל החטאים הם מה שאדם חוטא מצד התאוה לא מצד הכפירה, וזה אינו מבדיל בין האדם ובין ה', רק שהם מסתירים פני ה' בל ישמע צעקתם, (וזה מגביל, "הן לא קצרה יד ה' כי אם עונותיכם היו מבדילים", ועל ידם אינו ביכולת להושיע אתכם כי קיר מבדיל ביניכם, "ולא כבדה אזנו כי אם חטאתיכם הסתירו פנים)":


ביאור המילות

"עונותיכם, וחטאתיכם", עי' הבדלם (א' ד'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הסתירו" - הם גרמו להסתיר פני המקום מכם לבל שמוע צעקתכם

"כי אם" - רק העונות שעשיתם הם המבדילים ביניכם לבין אלהיכם ולכן לא יפנה אליכם