מ"ג ישעיהו נח ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם

מנוקד: הֵן לְרִיב וּמַצָּה תָּצוּמוּ וּלְהַכּוֹת בְּאֶגְרֹף רֶשַׁע לֹא תָצוּמוּ כַיּוֹם לְהַשְׁמִיעַ בַּמָּרוֹם קוֹלְכֶם.

עם טעמים: הֵ֣ן לְרִ֤יב וּמַצָּה֙ תָּצ֔וּמוּ וּלְהַכּ֖וֹת בְּאֶגְרֹ֣ף רֶ֑שַׁע לֹא־תָצ֣וּמוּ כַיּ֔וֹם לְהַשְׁמִ֥יעַ בַּמָּר֖וֹם קוֹלְכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תצומו כיום" - כמשפט היום לשבור לבבכם כדי שישמע קולכם במרום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הן לריב ומצה תצומו", האסיפה שתתקבצו לשם ה' היא עליכם כנגישה ועול, אבל אם תצומו ותתאספו לריב ולמצה, או בעת שתתאספו להכות באגרוף רשע, הצום והאסיפה הזה תעשו בלב שלם ובנפש חפצה, ושיעור הכתוב "לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם, כיום אשר לריב ולמצה תצומו", הצום שתצומו להשמיע במרום קולכם לתפלה אל ה' האסיפה הזאת לא תדמה כהאסיפה אשר לריב ולמצה תצומו כי האסיפה אשר תצומו ותתחברו לריב ולמצה תהיה בחפץ לב והצום להשמיע במרום קולכם הוא עליכם כנגישה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא תצומו כיום" - אינכם צמים כמשפט יום הצום להתפלל לפני להשמיע קולכם אל השמים

"באגרוף רשע" - כי כשמכה בה קרויה אגרוף רשע

"הן לריב וגו'" - באמת הצום היא סיבה לכם לחטוא לריב ולהתקוטט זה עם זה ולהכות באגרוף כי הדרך להתאסף יחד בימי הצום והאדם מצוי עם שונאו ומתקוטט עמו ובאים לידי הכאה

מצודת ציון

"ומצה" - ענין מריבה כמו וזדון יתן מצה (משלי י"ג)

"באגרוף" - כן יקרא היד הכפופה באצבעותיה וכן באבן או באגרוף (שמות כ"א)

"במרום" - בשמים הרמים