מ"ג ישעיהו נז כ<< · מ"ג ישעיהו · נז · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָרְשָׁעִים כַּיָּם נִגְרָשׁ כִּי הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל וַיִּגְרְשׁוּ מֵימָיו רֶפֶשׁ וָטִיט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָרְﬞשָׁעִ֖ים כַּיָּ֣ם נִגְרָ֑שׁ כִּ֤י הַשְׁקֵט֙ לֹ֣א יוּכָ֔ל וַיִּגְרְשׁ֥וּ מֵימָ֖יו רֶ֥פֶשׁ וָטִֽיט׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והרשעים" - שאין נותנין לב לשוב

"כים נגרש" - הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי גבול לים וכשמגיע שם הוא נשבר על כורחו וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשעו ואינו חוזר בו ומה הים רפשו וסריותו על פיו כך הרשעים סריותם בפיהם כגון פרעה אמר מי ה' (שמות ה) סנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות (ישעיהו לו) נבוכדנצר אמר (שם יד) אדמה לעליון

"כים נגרש" - כים אשר נגרש שגורש כל היום רפש וטיט

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגרשו מימיו" - ר"ל בבואו אל השפה יגרשו מימיו להלן את הרפש והטיט המצויים בשפת הים וכן הרשעים האלה יתמידו בצרה והם עוד יוסיפו סרה להכאיב לזולת

"והרשעים" - אבל הרשעים העומדים במרדם יתמידו בצרה כים הזה אשר בכל עת הוא נגרש מן הרוח ומתנדנד בגליו אל השפה כי לא יוכל להיות בהשקט ובמנוחה כי רוח קימעא מגרשו ומנדנדו 

מצודת ציון

"נגרש" - מלשון גרושין ותנודה

"השקט" - ענין מנוחה ומרגוע

"יוכל" - מלשון יכולת

"רפש" - הוא עפר לח כעין הטיט ואין לו דמיון במקרא ובדרז"ל לא יהיה אלא כרפשו (בבא קמא ל')

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והרשעים" הבלתי שבים בתשובה הם דומים "כים נגרש אשר השקט לא יוכל", כי הרוח הוא מעלה ציורים הרעים אשר השתרשו בנפשם לכל עון ולכל חטאת על לבם, והרוח הזה סוער בקרבם עד שיגרש מימיו רפש וטיט, כי יעכר שכלם ומדותיהם בעכירות התאוות והתכונות הרעות עד שבלתי אפשר שישיגו שלום הנפש, להשקיטה מזעפה, ולכן.

 

<< · מ"ג ישעיהו · נז · כ · >>