כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דְּרָכָיו רָאִיתִי וְאֶרְפָּאֵהוּ וְאַנְחֵהוּ וַאֲשַׁלֵּם נִחֻמִים לוֹ וְלַאֲבֵלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דְּרָכָ֥יו רָאִ֖יתִי וְאֶרְפָּאֵ֑הוּ וְאַנְחֵ֕הוּ וַאֲשַׁלֵּ֧ם נִחֻמִ֛ים ל֖וֹ וְלַאֲבֵלָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרכיו ראיתי" - כשהוא נכנע מלפני שבאתהו צרה

"וארפאהו ואנחהו" - אוליכו בדרך מרפא או ואנחהו ל' הנחה ומרגוע

"לו ולאבליו" - למצטערים עליו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואנחהו" - ענין הנהגה כמו ולא נחם אלהים (שמות י"ג)

"נחומים" - מלשון נחמה

"ולאבליו" - מלשון אבילות וצער 

מצודת דוד

"לו ולאבליו" - אשלם לו תנחומין ולכל המתאבלים והמצטערים בצרתו

"ואשלם" - אתן לו טובה הרבה שיהיה לו תשלומין תנחומין על הרעה שעברה עליו

"ואנחהו" - אוליכו בדרך הישר לטוב לו

"וארפאהו" - אז רפאתיו מן המכות הפקודות עליו

"דרכיו ראיתי" - וכאשר ראיתי דרכיו הראוים לו אשר שב ללכת בהם ונחם על הרעה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרכיו ראיתי", אני רואה על דרכיו שהוא הולך בהם עתה, "וארפאהו ואנחהו", ר"ל בעת כי קצפתי ואכהו ביסורים אז "וארפאהו". ובעת שרק הסתר ואקצוף ע"י הסתרת פנים ולא הכיתיו שא"צ רפואה אז "ואנחהו", ולא אסתיר פני ממנו עוד, ואשלם נחומים לעומת הצער שהיה לו ולאותם שהיו מתאבלים עמו על צרותיו: