מ"ג ישעיהו נא ט<< · מ"ג ישעיהו · נא · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי עֹז זְרוֹעַ יְהוָה עוּרִי כִּימֵי קֶדֶם דֹּרוֹת עוֹלָמִים הֲלוֹא אַתְּ הִיא הַמַּחְצֶבֶת רַהַב מְחוֹלֶלֶת תַּנִּין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עוּרִ֨י עוּרִ֤י לִבְשִׁי־עֹז֙ זְר֣וֹעַ יְהֹוָ֔ה ע֚וּרִי כִּ֣ימֵי קֶ֔דֶם דֹּר֖וֹת עוֹלָמִ֑ים הֲל֥וֹא אַתְּ־הִ֛יא הַמַּחְצֶ֥בֶת רַ֖הַב מְחוֹלֶ֥לֶת תַּנִּֽין׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עורי עורי" - תפילת הנביא היא

"רהב" - מצרים שכתוב בה רהב הם (שבת לעיל ל)

"מחוללת" - לשון הרג חלל

"תנין" - פרעה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחוללת תנין" - אשר הרעידה את פרעה

"המחצבת רהב" - אשר חצבת את מצרים כחוצב באבנים ר"ל שהכה בם מכה רבה

"עורי עורי" - הנביא התפלל ואמר עורי וגו' וחוזר ומפרש זרוע ה' עורי כבימי קדם וגו' ר"ל הראה כח זרועך כמו בימי קדם ומימות עולם 

מצודת ציון

"עורי" - מלשון התעוררות והכפל לחזק

"המחצבת" - זה הלשון יאמר על הכורת אבנים וכן וגם יקב חצב בו (לעיל ה)

"רהב" - כן יקרא מצרים כמ"ש לכן קראתי לזאת רהב (לעיל ל)

"מחוללת" - מלשון חיל וחלחלה

"תענין" - כן יקרא פרעה מלך מצרים כמ"ש התנין הגדול (יחזקאל כט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עורי עורי", מספר ווכוח שבין ישראל להשם, שישראל טוענים אל השם על שמאחר ישועתם והלא בימי קדם עשה עמהם נסים ונפלאות הגם שלא היו ראוים להם, ומדוע לא יעשה כן עתה. והשם משיב להם ומברר שהם משונים מדורות הקודמים, ולכן לא זכו לישועה. ישראל אומרים, את "זרוע ה'", (הוא הכח הפועל נפלאות בלא עזר התחתונים ובלא זכות, כי זה ההבדל בין זרוע ה' ובין יד ה') עורי נא גם עתה, והגם שאין אנו זכאים עתה, "עורי כימי קדם" בעת יצ"מ שאז ג"כ פעלת בלא זכות, עורי כמו "בדורות עולמים", עת היו ישראל בא"י "הלא את היא המחצבת רהב", את מצרים.

"מחוללת תנין", זה פרעה, "הלא את היא" אשר עשית זאת, "הלא את" בעצמך, כי אנו לא היה לנו זכות ע"ז:

ביאור המילות

"זרוע ה'". הזרוע הוא הפרק העליון של היד, הוא המניע את היד כולו, ומציין בהבנתו המדוקדקת על הכח העליון המניע את היד הפועלת סבת כל התנועות והמעשים, וזה ההבדל בין יד ה' ובין זרוע ה' בכ"מ:
 

<< · מ"ג ישעיהו · נא · ט · >>