מ"ג ישעיהו מ כא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ

מנוקד: הֲלוֹא תֵדְעוּ הֲלוֹא תִשְׁמָעוּ הֲלוֹא הֻגַּד מֵרֹאשׁ לָכֶם הֲלוֹא הֲבִינֹתֶם מוֹסְדוֹת הָאָרֶץ.

עם טעמים: הֲל֤וֹא תֵֽדְעוּ֙ הֲל֣וֹא תִשְׁמָ֔עוּ הֲל֛וֹא הֻגַּ֥ד מֵרֹ֖אשׁ לָכֶ֑ם הֲלוֹא֙ הֲבִ֣ינֹתֶ֔ם מוֹסְד֖וֹת הָאָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא תדעו" - מוסדות הארץ בשיקול הדעת שהוא העיקר

"הלא תשמעו" - שילמדוהו אותם אחרים

"הלא הוגד מראש" - מיום היותכם ואם אין לכם דעת הלא הבינותם מוסדות הארץ

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הלוא תדעו", הידיעה תהיה מצד ארבעה דברים.

  • א) מצד "המושכלות" על זה אמר "הלוא תדעו".
  • ב) "המפורסמות", עז"א "הלא תשמעו", כי הדבר מפורסם.
  • ג) "המקובלות", עז"א "הלא הגד מראש לכם".
  • ד) "המוחשות והנסיונות", עז"א "הלוא הבינותם מוסדות הארץ", מיסודות הארץ ופשוטיה ומורכביה תראו ותבינו כח האל ויכלתו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הלא הבינותם וגו'" - הלא תוכלו להבין יסודות הארץ מה המה וכאומר הלא אין לה יסוד כי השמים מקיף אותה מסביב ועל מה עומדת אם לא בגזירת המקום

"הלא הוגד" - מן הקבלה איש מפי איש המקובל אצלו מראש ר"ל מימים קדמונים

"הלא תשמעו" - מן המורה והמלמד אשר חקר מדעתו

"הלא תדעו" - משקול הדעת תוכלו לדעת מי הוא אדון העולם