<< · מ"ג ישעיהו · מה · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמַעַן עַבְדִּי יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל בְּחִירִי וָאֶקְרָא לְךָ בִּשְׁמֶךָ אֲכַנְּךָ וְלֹא יְדַעְתָּנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמַ֙עַן֙ עַבְדִּ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיִשְׂרָאֵ֖ל בְּחִירִ֑י וָאֶקְרָ֤א לְךָ֙ בִּשְׁמֶ֔ךָ אֲכַנְּךָ֖ וְלֹ֥א יְדַעְתָּֽנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען עבדי יעקב" - שתוציאהו מגלות בבל "ולא ידעתני" - לא עשית רצוני כי אני אמרתי הוא יבנה עירי והוא כשעמד אמר מי בכם מכל עמו רשות נתן להם לילך וכל הטורח פורק מעל צוארו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אכנך" - ענינו שם שאינו שם העצמי וכן ובשם ישראל יכנה (לעיל מ"ד) 

מצודת דוד

"ולא ידעתני" - ר"ל ולא בזכותך כי עדיין לא נוצרת ולא מצאת זכות א"כ אין זה כ"א למען עבדי יעקב

"ואקרא וגו'" - פעם קראתי עליך בשמך כורש ופעם סתם שמו עם כי ידבר עליו והרי הוא כאלו מזכירו בשם הכנוי

"למען עבדי יעקב" - כ"ז אעשה בעבור ישראל להוציאם מבבל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען עבדי יעקב", ור"ל הגם שהם קטנים מצד עבודתם ונקראים מצד זה בשם יעקב, כי לא היו צדיקים גמורים בעת ההיא, אבל מ"מ הם "ישראל בחירי" שע"י שבחרתים לחלקי הם נקראים ישראל בשם המעלה והגדולה. והנה הנסים שיעשה ה' תמיד לצרכו לא ינבא עליהם טרם בואם, אבל הנסים שיעשה בשביל ישראל ינבאו עליהם הנביאים טרם בואם, לז"א ויען שעשיתי זאת למען עבדי יעקב לכן "ואקרא לך בשמך גם אכנך" בשם הכבוד והמעלה גם בעוד אשר "לא ידעתני" שהוא טרם נולדת עדיין מאז נבאו נביאי עליך:

ביאור המילות

"עבדי יעקב וישראל בחירי". עי' למע' (מד א').

"אכנך". שם הכבוד למעלה (מד ה'):
 

<< · מ"ג ישעיהו · מה · ד · >>