מ"ג ישעיהו מא כד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הן אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם

מנוקד: הֵן אַתֶּם מֵאַיִן וּפָעָלְכֶם מֵאָפַע תּוֹעֵבָה יִבְחַר בָּכֶם.

עם טעמים: הֵן־אַתֶּ֣ם מֵאַ֔יִן וּפָעָלְכֶ֖ם מֵאָ֑פַע תּוֹעֵבָ֖ה יִבְחַ֥ר בָּכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן אתם מאין" - ודבריכם איך יתקיימו

"ופעלכם מאפע" - אינכם אלא פועים ומרימים קול להטעות בדברי כזב

"תועבה" - הנתעבים הם יבחרו בכם ולא הקב"ה ולא עבדיו ולא משרתיו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הן אתם מאין", ר"ל הבוחר בדבר יבחר בו, או מצד מעלתו בעצמו, או מצד הצורך והנאה או שמירת ההיזק שישיג ע"י הדבר הנבחר. אבל "אתם" מצד עצמכם ומעלתכם "מאין", כי אין בכם תבונה להגיד עתידות להשכיל ולדעת, וגם "פעלכם" שאתם מיחסים לע"ז פעולת ההטבה וההרעה, הוא ג"כ רק "מאפע" שהכומרים פועים שקר ורעות רוח, ואחר שאין בכם לא מעלה עצמית ולא תועלת. א"כ "תועבה יבחר בכם" מי שבוחר בכם יבחר רק תועבה דבר נתעב ונמאס לא זולת:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תועבה" - איש מתועב בוחר בכם

"מאפע" - ממעשה האפעה הממית להדבקים בו

"הן אתם מאין" - באמת אתם הם מדבר שאין בו ממש

מצודת ציון

"מאפע" - הוא אפעה והוא מין נחש רע

"תועבה" - איש תועבה וכן ואני תפלה (שם קט) ומשפטו איש תפלה