מ"ג ישעיהו לג טומקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים מֹאֵס בְּבֶצַע מַעֲשַׁקּוֹת נֹעֵר כַּפָּיו מִתְּמֹךְ בַּשֹּׁחַד אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֹלֵ֣ךְ צְדָק֔וֹת וְדֹבֵ֖ר מֵישָׁרִ֑ים מֹאֵ֞ס בְּבֶ֣צַע מַעֲשַׁקּ֗וֹת נֹעֵ֤ר כַּפָּיו֙ מִתְּמֹ֣ךְ בַּשֹּׁ֔חַד אֹטֵ֤ם אׇזְנוֹ֙ מִשְּׁמֹ֣עַ דָּמִ֔ים וְעֹצֵ֥ם עֵינָ֖יו מֵרְא֥וֹת בְּרָֽע׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הולך צדקות" - מי הוא ימצא הולך צדקות

"נוער כפיו" - (אשקו"ט בלע"ז)

"אוטם" - סותם וכן שקופים אטומים (מלכים א ו')

"עוצם" - סוגר וכן (לעיל כט) ויעצם את עיניכם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוצם" - סוגר עיניו מראות דבר האסור לראות

"נוער כפיו" - מנער כפיו מתמוך בשוחד ולא יאבה לקחתו

"אוטם" - סותם אזנו משמוע דברים המסיתים לשפוך דם

"הולך צדקות" - כאילו רוח הקודש משיב זהו המתקיים מי שהולך בדרך צדקות ומדבר מישרים וממאס בחמדת עושק 

מצודת ציון

"מישרים" - מלשון ישר

"בבצע" - ענין חמדה כמו מה בצע בדמי (תהלים ל)

"מעשקות" - מלשון עושק

"נוער" - ענין הפלה בתנועה חזקה

"מתמוך" - ענין השענה

"אוטם" - ענין סתימה כמו שקופים אטומים (מלכים א' ו) ועוצם ענין סגירה כמו ויעצם את עיניכם (לעיל כט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הולך צדקות", שהוא חזקיהו "הוא מרומים ישכן" ולא יירא מפני האויב.

"(הולך צדקות" במצות שבין אדם למקום, "ודבר מישרים" בדעות ואמונות, "מאס" בדברים שבין אדם לחברו הוא ממאס בריוח שיוכל לסבב מזה מעשקות והפסד לחברו, "ונער כפיו" מצד שהיה מלך עושה משפט תמיד לא לקח מנחה משום אדם כמו שהיה אז דרך המלכים, מפני שהיה ירא פן יהיה אח"כ לאיש הזה דין אצלו ואף שיחזור לו אז המנחה מ"מ תמך בשוחד לפי שעה, וגם לא קבל לשון הרע על שום אדם עד שאם בא מי לאמר לו שמרד אדם נגדו ונתחייב ראשו "אטם אזנו משמע", וגם "עצם עיניו שלא יראה ברע" כלל בל יבא ע"י לידי חמדה ותאוה):