מ"ג ישעיהו כח כו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ויסרו למשפט אלהיו יורנו

מנוקד: וְיִסְּרוֹ לַמִּשְׁפָּט אֱלֹהָיו יוֹרֶנּוּ.

עם טעמים: וְיִסְּר֥וֹ לַמִּשְׁפָּ֖ט אֱלֹהָ֥יו יוֹרֶֽנּוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסרו למשפט וגו'" - אף מי שאלהיו יורנו לא לנצח ישלח נביאים להוכיחו אחרי שאינו שומע לתוכחה הוא ייסרנו במשפטי יסורין כדי שתועיל עמל תוכחתו שהוכיח כזה שמשוה פני הארץ לזרוע כדי שתצלח עמל חרישתו שחרש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ויסרו" - עתה ביאר הנמשל: כמו שהחרישה הוא צורך הזריעה, כן ויסרו - מה שמייסר ה' את האדם, הוא למשפט ולתכלית, כדי שעל-ידי-זה אלהיו יורנו, שעל-ידי המוסר ישיב לב לשמוע כלימודים, ויצליח לקבל זרע החכמה, היראה, המוסר והדעת.


ביאור המילות

"ויסרו למשפט" - וחברו (ירמיהו ל יא): "ויסרתיך למשפט", (ירמיהו מו כח): "ויסרתיך למשפט".

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויסרו למשפט" - עוד מדבר במשל ואומר הנה כאשר תגדל התבואה והזרעונים שרוצה להפריש מהם הפסולת והקשין הנה דרכו להכות ולחבוט כל מין ומין במשפט הראוי כאשר למדו אלהיו ונתן חכמה בלבו לדעת משפט כל מין ומין

מצודת ציון

"ויסרו" - ענינו הכאה וחבטה כמו אבי יסר אתכם בשוטים (מלכים א' יב)

"למשפט" - כמו במשפט ובאה הלמ"ד במקום הבי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)ור"ל בכסא ומשפט ענינו דבר הנהוג והראוי כמו המלך עומד על העמוד כמשפט (מלכים ב' יא)

"יורנו" - ענין למוד כמו יורנו בדרך יבחר (תהלים כה)