מ"ג ישעיהו יד כט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אל תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך כי משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף

מנוקד: אַל תִּשְׂמְחִי פְלֶשֶׁת כֻּלֵּךְ כִּי נִשְׁבַּר שֵׁבֶט מַכֵּךְ כִּי מִשֹּׁרֶשׁ נָחָשׁ יֵצֵא צֶפַע וּפִרְיוֹ שָׂרָף מְעוֹפֵף.

עם טעמים: אַֽל־תִּשְׂמְחִ֤י פְלֶ֙שֶׁת֙ כֻּלֵּ֔ךְ כִּ֥י נִשְׁבַּ֖ר שֵׁ֣בֶט מַכֵּ֑ךְ כִּֽי־מִשֹּׁ֤רֶשׁ נָחָשׁ֙ יֵ֣צֵא צֶ֔פַע וּפִרְי֖וֹ שָׂרָ֥ף מְעוֹפֵֽף׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תשמחי פלשת כולך" - שהרימות ראש בימי אחז שהי' רשע שגרם לו רשעו שנמסר בידכם כענין שנאמר (דברי הימים ב כח) ובפלשתים פשטו בערי השפלה וגו'

"כי נשבר שבט מכך" - כי נחלשה ונשפלה מלכות בית דוד שהיו למודים להכות בכם כמו שמצינו בדוד וכן עוזיהו מלך יהודה שהכה אתכם כענין שנאמר (דברי הימים ב' כו) ויצא וילחם בפלשתים ויפרוץ את חומת גת

"כי משרש נחש" - משורש אותו נחש יצא צפע שהוא קשה מנחש ומי היה זה חזקיה שנאמר בו (מלכים ב' יח) הוא הכה את הפלשתים ואת עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר

"ופריו שרף מעופף" - ת"י ויהון עובדוהי בכון כחיוי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אל", אתה פלשת, עד עתה שמחת כולך בחיי אחז, יען כי "נשבר שבט מכך", כי ירד יהודה פלאים בימי אחז ולא יכלו לך, מעתה אל תשמחי עוד.

"כי משרש נחש", שהם מלכי יהודה הקודמים, "יצא צפע" נחש מזיק יותר, "ופרי" הצפע הזה יהיה שרף וארס מעופף המזיק למרחוק, שהוא חזקיה ופרי מעשיו הטובים שיזיקו לך:


ביאור המילות

"צפע". קשה מנחש כנ"ל (יא ח'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופריו" - פרי השורש יהיה שרף הדולג במהירות כעפיפת העוף וגם זה יאמר על חזקיה וכפל הדבר במ"ש

"כי משורש נחש" - ר"ל מגזע המלכים המכים בך מאז יצא מלך מולך הדומה לצפע והוא חזקיה שירבה להכות בך

"פלשת כולך" - כל ארץ פלשתים

"כי נשבר" - כי המלכים שמלכו קודם אחז היו מכים בך ובימי אחז נחלשה המלכות

מצודת ציון

"צפע שרף" - מיני נחשים רעים