מ"ג ישעיהו יג ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא

מנוקד: הֵילִילוּ כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה כְּשֹׁד מִשַּׁדַּי יָבוֹא.

עם טעמים: הֵילִ֕ילוּ כִּ֥י קָר֖וֹב י֣וֹם יְהוָ֑ה כְּשֹׁ֖ד מִשַּׁדַּ֥י יָבֽוֹא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשוד" - כיום ביזה מאת הקב"ה יבא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הילילו", עתה מתחיל לדבר לנכח בני בבל, אין לכם שום תקוה עוד, רק הילילו ובכו, "כי קרוב", עת יגיע קול שמועה במדינה כי צר ואויב יבא בשעריהם, יש הבדל בין אם יום הכסא קרוב או רחוק, ובכל אחד יש מעלה וחסרון, כי אם יום הכסא קרוב, יש חסרון כי הפחד הפתאומי מביא מורך בלבבם, ומעלה שעי"כ מתאזרים ביותר עוז להכן לקראת נשק אחר שהזמן קרוב, ואם יום הכסא רחוק אז לא ימס לבבם כ"כ, אבל כן תרפינה ידיהם מהכין צרכי המלחמה כי סומכים א"ע שעוד יש עדן ועדנים, עפ"ז אומר כי בבשורה זאת יש שני חסרונות,

  • א) "כי קרוב יום ה'", ומצד זה תגדל הפחד הפתאומי, ובכל זאת גם לא יוכלו להתאמץ בהכנת צרכי המלחמה, יען כי "כשוד משדי יבוא" השוד יבוא משדי בעל היכולת אשר אין עצה וגבורה לנגד ה':


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כשוד משדי יבוא" - רצה לומר תהיה גדולה וקשה כדרך השוד הבא משדי בעל היכולת

"הילילו" - כאלו לבבל יאמר שיעשו יללה כי קרוב יום הפורעניות הבא מה' לא במקרה

מצודת ציון

"הלילו" - מלשון יללה

"כשוד" - מלשון שדידה ועושק הנפש וכן מקטב ישוד צהרים (תהלים צא)