<< · מ"ג ישעיהו · ט · יט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויגזר על ימין ורעב ויאכל על שמאול ולא שבעו איש בשר זרעו יאכלו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּגְזֹר עַל יָמִין וְרָעֵב וַיֹּאכַל עַל שְׂמֹאול וְלֹא שָׂבֵעוּ אִישׁ בְּשַׂר זְרֹעוֹ יֹאכֵלוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּגְזֹ֤ר עַל־יָמִין֙ וְרָעֵ֔ב וַיֹּ֥אכַל עַל־שְׂמֹ֖אול וְלֹ֣א שָׂבֵ֑עוּ אִ֥ישׁ בְּשַׂר־זְרֹע֖וֹ יֹאכֵֽלוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגזור על ימין" - יבוזו וישללו זה את זה על ימין או על שמאל ולא ימצא להם "איש בשר זרעו" - ת"י גבר נכסיה קריביה יבזון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויגזר" - ענינו חטיפה כי החוטף דבר מה גזרו וכרתו ממקומו

"על ימין" - בימין על במקום בי"ת כמו עמדתם על חרבכם (יחזקאל לג

מצודת דוד

"איש" - כל אחד יאכל בשר זרועו מעקת רעבון

"ויגזור" - יחטוף ממי שעומד בימין וישאר עדיין רעב ויאכל ממי שעומד בשמאל ולא ישבעו כי מעט ימצא בהם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגזר", מצייר רוב הרצח ביניהם שא' אוכל את חברו, כמי שיש לו בולמוס התאוה, ואוכל מה שבצד ימינו ועדיין רעב כבתחלה, ואוכל מה שבצד שמאלו ועדיין לא שבע, עד שמרוב חולי הרעבון יאכל בשר עצמו, שיחתוך את זרועו לאכול את בשרה, שמה שירויח באוצטמכא יחסר לו בזרועו, כן גוף האומה אכל קצתו את קצתו, כמ"ש:

 

<< · מ"ג ישעיהו · ט · יט · >>