מ"ג ישעיהו ז יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ויאמר שמעו נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלהי

מנוקד: וַיֹּאמֶר שִׁמְעוּ נָא בֵּית דָּוִד הַמְעַט מִכֶּם הַלְאוֹת אֲנָשִׁים כִּי תַלְאוּ גַּם אֶת אֱלֹהָי.

עם טעמים: וַיֹּ֕אמֶר שִׁמְעוּ־נָ֖א בֵּ֣ית דָּוִ֑ד הַמְעַ֤ט מִכֶּם֙ הַלְא֣וֹת אֲנָשִׁ֔ים כִּ֥י תַלְא֖וּ גַּ֥ם אֶת־אֱלֹהָֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלאות אנשים" - נביאי ה'

"כי תלאו וגומר" - לפי שהוא יודע שאתם אין מאמינים בו והוגעתם לפניו ברשעכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הלאות אנשים", שאתם מיחסים לאות ופסיקת הכח אל הנביאים, ולא תאמינו שיש בכח הנביא לעשות אות או מופת.

"כי תלאו", עד שתיחסו לאות ופסיקת כח גם "אל אלהי", לבלי האמן באותותיו:


ביאור המילות

"הלאות". הפעיל, וכן תלאו, וגדרו פסיקת הכח כנ"ל (א' יד):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המעט מכם" - וכי מעט לכם מה שאתם מייגעים אנשים בגאוה ורמות רוח כי גם תרצו ליגע לפני המקום ב"ה בדברי עזות כאלה

מצודת ציון

"הלאות" - ענין יגיעה כמו ומה הלאתיך (מיכה ו)