מ"ג ישעיהו ג כג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים

מנוקד: וְהַגִּלְיֹנִים וְהַסְּדִינִים וְהַצְּנִיפוֹת וְהָרְדִידִים.

עם טעמים: וְהַגִּלְיֹנִים֙ וְהַסְּדִינִ֔ים וְהַצְּנִיפ֖וֹת וְהָרְדִידִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגליונים" - הן המראות כתרגומו מחזייתא (ספיקיי"ן בלע"ז) על שם שמגלות צורות הפנים קרוין גליונים או שמא מראות שלהם נגללות היו

"והסדינים" - של פשתן הם המתעטפין בהם

"והצניפות" - (מולקינ"ש בלע"ז)

"והרדידים" - כבינתא (פרמל"ץ בלע"ז) והם של זהב שמכבנין בה הסרבל שהאשה מתעטפת בו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הגליונים" - הם המראות על שם שפני האדם נגלה אליו כשרואה בו או כן יקרא האבנט (ובעדיות פ"ג) גלגולין (וע"ש בתוי"ט)

"והסדינים" - סדיני פשתן עשויין להתעטף

"והצניפות" - מצנפות הראש

"והרדידים" - תכשיט מה מרודד ודק כמו נשאו את רדידי (שיר השירים ה)