מ"ג ישעיהו ג יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם

מנוקד: יְהוָה בְּמִשְׁפָּט יָבוֹא עִם זִקְנֵי עַמּוֹ וְשָׂרָיו וְאַתֶּם בִּעַרְתֶּם הַכֶּרֶם גְּזֵלַת הֶעָנִי בְּבָתֵּיכֶם.

עם טעמים: יְהוָה֙ בְּמִשְׁפָּ֣ט יָב֔וֹא עִם־זִקְנֵ֥י עַמּ֖וֹ וְשָׂרָ֑יו וְאַתֶּם֙ בִּֽעַרְתֶּ֣ם הַכֶּ֔רֶם גְּזֵלַ֥ת הֶֽעָנִ֖י בְּבָתֵּיכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' במשפט יבוא עם זקני עמו" - שהי' להם למחות ולעכו"ם אומר אתם בערתם את כרמי אני קצפתי מעט ואתם עזרתם לרעה

"גזלת העני" - דור שהיו עניים במעשים טובים כל זה במדרש אגדה ולפי משמעות פשוטו כל הענין על ישראל ועומד לדין עמים הם השבטים

"ואתם בערתם הכרם" - הזקנים והשרים אכלו את שאר העם

דון יצחק אברבנאל (כל הפרק)(כל הפסוק)


ואומרו אחר כן "ה' בְּמִשְׁפָּט יָבוֹא עִם זִקְנֵי עַמּוֹ וְשָׂרָיו", רוצה לומר, להענישם באותם העונשים שזכר, כי אין ראוי שיהיה מנהיג ומושל, מי שיפשע במינויו וימצא גזלן מפורסם.

ולכן יאמר אליהם: "וְאַתֶּם בִּעַרְתֶּם הַכֶּרֶם גְּזֵלַת הֶעָנִי בְּבָתֵּיכֶם", רוצה לומר: אתם, הזקנים והשרים, שהיה מוטל עליכם להציל עני מחזק ממנו, ואביון מגוזלו, אתם גוזלים אותם!

והמשיל ישראל לכרם, כמו שיאמר אחר זה. וביערתם הוא לשון ביעור, כמו (דברים כו יג): "ביערתי הקודש מן הבית". או הוא לשון אכילה, כמו (שמות כב ד): "וביער בשדה אחר". והעניין, שאותם שהיו ממונים להציל את העשוקים, הם עצמם היו אוכלים אותם.

והנה, לא יוכלו להכחישו, כי גזלת העני תימצא בבתיכם, בפרסום.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ה' במשפט יבוא", שיבוא במשפט לפני השופטים עם.

"זקני עמו ושריו", לבקש עליהם דין ולערוך טענותיו נגדם, אל הזקנים (שהם המדריכים במצות שבין אדם למקום), יאמר והלא.

"ואתם בערתם הכרם", שישראל מצד היחוס שבינם לה' נמשלו לכרם (לקמן ה'), ופרי הכרם הם המעשים הטובים, ואתם נוטרי הכרם עוד בערתם וקלקלתם אותו. ואל השרים (שהם המדריכים בדברים שבין אדם לחברו), יאמר אתם הממונים להציל עשוק מיד עושקו, אצל מי נמצא "גזילת העני? הלא בבתיכם":


ביאור המילות

"במשפט יבא עם". לשון זה בא על שני בע"ד הבאים אל מקום המשפט, ומלת עם לעד. וכן ואותי תביא במשפט עמך (איוב יד). יל"פ כן כמו יחדו למשפט נקרבה (לקמן מא) נשפטה יחד (מ"ג):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גזלת העני" - לא חסתם אף על העני וגזלתם אותו והנו עדיין בבתיכם ולא חזרתם לו

"ה' במשפט" - יערוך ויכוח עם זקני עמו ושריו וכה יאמר לא האומות השחיתו עמי אבל אתם בעצמכם רעיתם את כרמי ר"ל ישראל הקרואים כרם ה' צבאות (לקמן ה) הם היו לכם למרעה כי אכלתם אותם בכל פה

מצודת ציון

"ואתם" - הוי"ו היא במקום אבל כמו ובעבדיך באו (בראשית מב)

"בערתם" - רעיתם כמו ובער בשדה אחר (שמות כב)