מ"ג ישעיהו ב יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן

מנוקד: וְעַל כָּל אַרְזֵי הַלְּבָנוֹן הָרָמִים וְהַנִּשָּׂאִים וְעַל כָּל אַלּוֹנֵי הַבָּשָׁן.

עם טעמים: וְעַל֙ כָּל־אַרְזֵ֣י הַלְּבָנ֔וֹן הָרָמִ֖ים וְהַנִּשָּׂאִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־אַלּוֹנֵ֥י הַבָּשָֽׁן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארזי הלבנון" - דוגמא הוא על הגבורים

"אלוני הבשן" - השלטונין כמו שאלונים פחותים מן הארזים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ועל כל ארזי הלבנון", הם המתנשאים במעלת עצמם בחכמה או תואר וקומה כארזים שגבוהים בעצמם, (וזה נמשל של גאה ורם).

"אלוני הבשן", קטנים מארזים (וזה נמשל של נשא ושפל):


ביאור המילות

"הרמים והנשאים". רם, מציין נקודת המעל בהחלט. ונשא, מציין ההעתק מן השפל אל המעל, ומציין ברוב דבר הנשא ממדרגה למדרגה, מן התחת אל הגובה, או מתנשא ברוח באמת או בדמיון. ור"ל רמים בהחלט ועוד מתנשאים יום יום על ידי הגידול והצמיחה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארזי הלבנון וגו'" - הוא משל על המלכים והשלטונים

מצודת ציון

"אלוני הבשן" - שם אילן הגדל בבשן