מ"ג ישעיהו ב ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה

מנוקד: בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר יְהוָה.

עם טעמים: בֵּ֖ית יַעֲקֹ֑ב לְכ֥וּ וְנֵלְכָ֖ה בְּא֥וֹר יְהוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית יעקב וגו'" - האומות יאמרו להם כן והמקרא הזה הוא מוסב על והלכו עמים רבים וגו'

"לכו ונלכה באור ה'" - יאמרו להם כן וי"ת יימרון דבית יעקב אתו וגו'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בית יעקב", אחר ההוצעה הזאת קורא אל בית יעקב א"כ אתם "לכו מעתה באור ה'", ולמדו ק"ו ממה שיעשו העמים לעתיד, וגם אתם לא ככל העמים תצטרכו לבקש מאופל ומחשך את ה' בציון, כי האור זורח על ראשכם רק אתם לכו באורו. - בזה שם קנצי למלים בדברו זאת התרגש מאד כי חזה את בני דורו, שחלף שהיה ראוי שילמדו ממה שיעשו העמים לעתיד, הם לומדים הבלי העכו"ם בזמנם, מסב פניו אל ה' ואומר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בית יעקב" - הנביא מזרזם לומר הואיל וכן יהיה נלכה נא באור ה' ר"ל באור התורה והמצוה כי יש תקוה