מ"ג ירמיהו נא לח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יחדו ככפרים ישאגו נערו כגורי אריות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַחְדָּו כַּכְּפִרִים יִשְׁאָגוּ נָעֲרוּ כְּגוֹרֵי אֲרָיוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַחְדָּ֖ו כַּכְּפִרִ֣ים יִשְׁאָ֑גוּ נָעֲר֖וּ כְּגוֹרֵ֥י אֲרָיֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נערו" - ל' חמור נוער

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יחדו", ר"ל בו בלילה שאגו ככפירים והתעוררו כגורי אריות, כי אז נצחו את דריוש ובלשצאר עשה לחם לכל שריו:


ביאור המילות

"ככפירים, כגורי אריות". הגור קטן מן הכפיר, ושאגת הכפירים הוא לטרף, ר"ל הגם שנערו כגורי אריות, שבלשאצר היה גור אריה וקטן, ישאג לטרף ככפיר, ורצה לנצח מדי ופרס, לכן בחומם אשית וכו':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נערו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"יחדו" - כל בני בבל ישאגו בקול מר כאשר ישאגו כפירים בעת יחסר מאכלם

מצודת ציון

"ככפירים" - ארי בחור

"נערו" - ענין שאגה ובדרז"ל חמור נוער (ברכות ג')

"כגורי" - כן יקראו האריות הקטנים וכן גור אריה יהודה (בראשית מ"ט)