מ"ג ירמיהו מח לט

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איך חתה הילילו איך הפנה ערף מואב בוש והיה מואב לשחק ולמחתה לכל סביביו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵיךְ חַתָּה הֵילִילוּ אֵיךְ הִפְנָה עֹרֶף מוֹאָב בּוֹשׁ וְהָיָה מוֹאָב לִשְׂחֹק וְלִמְחִתָּה לְכָל סְבִיבָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֥יךְ חַ֙תָּה֙ הֵילִ֔ילוּ אֵ֛יךְ הִפְנָה־עֹ֥רֶף מוֹאָ֖ב בּ֑וֹשׁ וְהָיָ֥ה מוֹאָ֛ב לִשְׂחֹ֥ק וְלִמְחִתָּ֖ה לְכׇל־סְבִיבָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איך חתה הילילו" - הילילו עליה ואמרו איך חתה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"איך חתה הילילו", אומר להם הלא מלבד מה שנשבר, יש לכם ליליל על האופן שנשבר, שנשבר באפס יד ושלא במלחמה, שזה סימן שהיה השגחיי על עונותיהם, "איך הפנה עורף מואב בוש", כי הגבור הנלחם הגם שינוצח אין לו בושה כי מת מות גבורים, אבל מואב שפנה עורף תיכף כרכי לבב זה בושה גדולה, כי עי"כ "והיה מואב לשחוק ולמחתה לכל סביביו" כי ישחקו עליהם שהיו כנשים וכחלשים, ולמחתה כי יכירו שהיה בהשגחת ה', ומפרש.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשחוק" - כל סביביו ישחקו עליו והוא יהיה להם למחתה ופחד כי יפחדו שלא יקרה להם כמקרם

"איך חתה הילילו" - ביללה יאמרו איך חתה איך הפנה עורף מול האויב בעת נסה והנה נתבייש

מצודת ציון

"חתה" - ענין שבר

"הפנה" - ענין סבוב

"עורף" - הוא מול הפנים

"ולמחתה" - לפחד