מ"ג ירמיהו מו ח

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִצְרַיִם כַּיְאֹר יַעֲלֶה וְכַנְּהָרוֹת יִתְגֹּעֲשׁוּ מָיִם וַיֹּאמֶר אַעֲלֶה אֲכַסֶּה אֶרֶץ אֹבִידָה עִיר וְיֹשְׁבֵי בָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִצְרַ֙יִם֙ כַּיְאֹ֣ר יַעֲלֶ֔ה וְכַנְּהָר֖וֹת יִתְגֹּ֣עֲשׁוּ מָ֑יִם וַיֹּ֗אמֶר אַֽעֲלֶה֙ אֲכַסֶּה־אֶ֔רֶץ אֹבִ֥ידָה עִ֖יר וְיֹ֥שְׁבֵי בָֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כיאור יעלה" - היה רגיל לעלות

"אובידה" - כמו אאבד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מצרים", משיב מצרים הוא הרגיל לעלות כיאור, והמאמרים מקבילים "כיאור יעלה ויאמר אעלה אכסה ארץ" כנילוס שמכסה ארץ במים, "וכנהרות יתגעשו מימיו (ויאמר) אובידה עיר ויושבי בה" כנהר השוטף ומאבד הכל:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויאמר" - היה חושב בלבו אעלה ואכסה ארץ ברוב חיילותי ואובידה עיר זהו כרכמיש שהיתה ביד מלך אשור

"מצרים" - כאלו משיב לעצמו הנה זהו מצרים כי היה עולה ומתפשט ברוב חיילותיו כמו היאור המתפשט והיה מרים קול שאון כמו הנהרות אשר ינידו המים בחוזק רב ובהרמת קול

<< · מ"ג ירמיהו · מו · ח · >>