מ"ג ירמיהו ל יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָצָא מֵהֶם תּוֹדָה וְקוֹל מְשַׂחֲקִים וְהִרְבִּתִים וְלֹא יִמְעָטוּ וְהִכְבַּדְתִּים וְלֹא יִצְעָרוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָצָ֥א מֵהֶ֛ם תּוֹדָ֖ה וְק֣וֹל מְשַׂחֲקִ֑ים וְהִרְבִּתִים֙ וְלֹ֣א יִמְעָ֔טוּ וְהִכְבַּדְתִּ֖ים וְלֹ֥א יִצְעָֽרוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכבדתים" - שיהיו עם כבד

"ולא יצערו" - כמו ימעטו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והכבדתים" - יהיו עם כבד וכפל הדבר במ"ש

"ויצא מהם" - מאהלי יעקב יצא השמעת הודאה למקום וקול משחקים ושמחים על רוב הטובה

"והרביתים" - בבנים ובבנות ולא ימעטו כדרך שהיו מתמעטים והולכים בהיותם בבבל

מצודת ציון

"תודה" - מלשון הודאה

"משחקים" - מלשון שחוק ושמחה

"והכבדתים" - ענין רבוי כמו בעם כבד (במדבר כ)

"יצערו" - ענין מיעוט כמו ויצערו ולא יבין למו (איוב יד)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ויצא מהם תודה" הודאה על הנסים שנעשו להם "וקול משחקים" מרוב טוב, "והרבתים" ברוב עם, "והכבדתים" בכבוד ומשרה:


ביאור המילות

"ימעטו, יצערו". המעט הוא בכמות, והמצער הוא במדרגה:

 

<< · מ"ג ירמיהו · ל · יט · >>