מ"ג ירמיהו ל יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כה אמר יהוה הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וּמִשְׁכְּנֹתָיו אֲרַחֵם וְנִבְנְתָה עִיר עַל תִּלָּהּ וְאַרְמוֹן עַל מִשְׁפָּטוֹ יֵשֵׁב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה הִנְנִי־שָׁב֙ שְׁבוּת֙ אׇהֳלֵ֣י יַֽעֲק֔וֹב וּמִשְׁכְּנֹתָ֖יו אֲרַחֵ֑ם וְנִבְנְתָ֥ה עִיר֙ עַל־תִּלָּ֔הּ וְאַרְמ֖וֹן עַל־מִשְׁפָּט֥וֹ יֵשֵֽׁב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארמון" - המקדש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כה אמר ה'", אינה נדחה, כי "הנני שב שבות אהלי יעקב", ואח"כ ישכנו במשכנות קבועים "ומשכנותיו ארחם", ואח"כ "ונבנתה עיר על תלה", ר"ל תחלה ישבו שם באהלים, ואח"כ יבנו משכנות, ואח"כ תבנה ציון כמו שהיתה לפנים, ואח"כ יבנה המקדש ובית המלך "וארמון על משפטו ישב". כפי משפטיו וחקתיו כי בנין המקדש צריך להיות כפי אשר בכתב מיד ה' השכיל, ואח"כ.


ביאור המילות

"הנני שב אהלי יעקב ומשכנותיו ארחם". האהל עראי והמשכן קבוע, וגם האהל מציין דירת העם, ועז"א הנני שב, ומשכנותיו מצייר מקומות המקודשים לשכינת השכינה, ועז"א ארחם, כי הם עדן במדרגתם וקדושתן אף שהם שוממים, רק צריכים רחמים, ונגד הנני שב אהלי יעקב אמר ונבנתה עיר על תלה, ונגד משכנותיו ארחם אמר וארמון על משפטו ישב, כי המשכן ישנו גם עתה ר"ל שכינת השכינה רק שחסר הארמון והבנין שנחרב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על משפטו" - ר"ל בדרך ובענין שהיה מאז

"על תלה" - ר"ל על גבהה וחזקתה שהיתה לה מאז

"וארמון" - זה בית המקדש

"ומשכנותיו ארחם" - לבל יהיו שוממים

"עיר" - זה ירושלים

"הנני שב" - אושיב בהשקט את שבי אהלי יעקב שגלו מהם

מצודת ציון

"שב" - ענין השקט

"שבות" - מלשון שביה

"ומשכנותיו" - מלשון משכן ומדור

"תלה" - מלשון תל וגל ור"ל על גבהה וחזקתה

"וארמון" - ענין היכל ופלטרין וכן כי ארמון נוטש (ישעיהו לב)

"משפטו" - דרכו ומנהגו וכן עומד על העמוד כמשפט (מלכים ב' יא)

<< · מ"ג ירמיהו · ל · יח · >>