מ"ג ירמיהו כג כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עד מתי היש בלב הנבאים נבאי השקר ונביאי תרמת לבם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַד מָתַי הֲיֵשׁ בְּלֵב הַנְּבִאִים נִבְּאֵי הַשָּׁקֶר וּנְבִיאֵי תַּרְמִת לִבָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַד־מָתַ֗י הֲיֵ֛שׁ בְּלֵ֥ב הַנְּבִאִ֖ים נִבְּאֵ֣י הַשָּׁ֑קֶר וּנְבִיאֵ֖י תַּרְמִ֥ת לִבָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד מתי" - ינבאו שקר וכי יש בלבם של הנביאים הללו הנבאים שקר לקיים מחשבותם שהם חושבים להשכיח את עמי שמי וגו'

"תרמית" - לשון מרמה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונביאי תרמית לבם" - אבל הם נביאי ערמות לבם כי יודעים המה שאין ערך לחלום הדמיוני עם חלום הנבואיי ובערמת הלב ידברו בפיהם שדומים הם

"היש בלב" - וכי יש בלבם מה שאומרים תדיר שחלום הדמיוני הוא כחלום הנבואיי

"עד מתי" - יהיה השטות והטעות הזה

מצודת ציון

"ונביאי" - הוי"ו במקום אבל

"תרמית" - ענין ערמה כמו שקר תרמיתם (תהלים קיט)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עד מתי" יחליפו חלום בנבואה, וכבר באר המורה שהנביא היה מכיר בין החלום הפשוט שבא ע"י כח המדמה ובין החלום הנבואיי שבא מאת ה', וז"ש "היש בלב הנביאים" וכי מדמים כן בלבבם שהוא חלום נבואיי, הלא בחלום הנבואיי לא היה בלב הנביא שום ספק והיה יודע בבירור שהוא אמת וקיים, והם או בודים לעצמם שקר, או שלבם מרמה אותם: