מ"ג ירמיהו יז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּסֵּא כָבוֹד מָרוֹם מֵרִאשׁוֹן מְקוֹם מִקְדָּשֵׁנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּסֵּ֣א כָב֔וֹד מָר֖וֹם מֵרִאשׁ֑וֹן מְק֖וֹם מִקְדָּשֵֽׁנוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסא כבוד וגו'" - לפי שבא לומר כל עוזביך יבושו מתחיל בקילוסו של מקום ומדבר לפניו אתה שכסא כבוד ומרו' מראשי' בריאות עולם ומכוון כנגד מקדשנו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כסא כבוד", אחר שבאר שארור הגבר אשר יסיר בטחונו מה' אומר "מקום מקדשנו הוא כסא כבוד של מרום מראשון", הנביא יכנה את ה' בשם "מרום מראשון" שהוא רם ונשא על העלול הראשון, ר"ל שאין למעלה ממנו, והוא ראשית כל הנאצלים והנבראים, ומפני שלא יצדק עליו גם שם ראשון כי אין לו יחוס עם הנבראים כלל, אומר שהוא מרום מראשון רוממות מעלה וחשיבות, ומקום המקדש הוא כסא כבודו, ששם השכין שכינתו ויושב ומנהיג שם הנהגה השגחיית, ומפרש מי הוא המרום מראשון? הוא.


ביאור המילות

"מרום מראשון". כן תאר את השם יתברך שהוא רם על רמים כמ"ש ואתה מרום לעולם, וראשון תאר להנאצל הראשון והנבחר, אשר כנוהו האלהיים בשם אדם קדמון או כתר עליון, והמחקרים בשם שכל העליון וכדומה, וכסא כבוד סמוך, כסא כבוד של מרום מראשון, שמקום המקדש היה כסא כבודו, כמ"ש ביום ההוא יקראו לירושלים כסא ה', ומפ' מי הוא המרום מראשון הוא ה' מקוה ישראל. ומליצת כי עזבו מקור מים חיים מגביל נגד שתול על מים, שהעוזב אותו יכתב בארץ תלאובות, לא במקור מים חיים, שהארץ תגבל נגד המים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מקום מקדשנו" - ר"ל כן הוא מקום מקדשנו כי כמו שהשכינה היא בשמים כן היא בבה"מ

"מראשון" - ההוכן לך מקדם כמ"ש נכון כסאך מאז (תהלים צג)

"כסא כבוד" - כמו כסא הכבוד והוא שמי מרום כמ"ש השמים כסאי (ישעיהו סו)

מצודת ציון

"כסא" - כמו ככסא ותחסר כ"ף השמוש וכן ייטיב גאה (משלי יז)ומשפטו כגהה

"מרום" - השמים הרמים

"מראשון" - מאז מקדם